./.html

Aktivity MŠ

Preventivní programy :

·                    Pro děti

o                   logopedická prevence

o                   spolupráce s Policií : bezpečnostní prevence + dopravní výchova

o                   bezpečnost dětí na ulici apod. s Policií ČR

o                   Dětství bez úrazů

o                   zdravé zuby

o                   ekologie – mimo jiné „Třídíme odpad“

 o                   Škola plná zdraví

 o                   Bezpečná školka - projek Good Yaer

o                   Zelená škola

o                   Objevujeme s medvídkem Niveou

·                    Pro rodiče

o                   grafomotorika

o                   školní připravenost

Nápravné programy :

·                    Pro rodiče a děti

o                   HYPO program – hyperaktivita + pozornost u předškolních dětí

Kroužky

·                  tanečky 

·                   hudebně pohybový kroužek

·                   angličtina pro předškolní děti

·                    plavání  z důvodu hygienicko-epidemiologických opatření je zrušeno

·                   keramika v letošním roce z provozních důvodů bude přerušena

·                   


·            MŠ Na Smetance

·                    Stonožková škola, kdy 2x v roce pořádáme společně s dětmi i rodiči           

               humanitární akce v rámci Hnutí na vlastních nohou Stonožka 

·                    dětská sportovní olympiáda

         ·                    Smetankovská akademie Jak jde čas Na Smetance v projektu Česko se hýbe 


 ·                    celoroční stravovací soutěž – Jím všechno

 ·                   rozloučení s předškoláky

 

MŠ Na Smetance i pobočka Vozová

 ·                   účast na výtvarných soutěžích vyhlášených MŠMT ČR, MČ Prahy 2 a dalšími

              organizacemi

·                     adaptační odpoledne pro nově přijaté děti + jejich rodiče (květen, červen)

·                    poznávací vycházky po Praze - starší děti,do Národ. muzea, apod.

·                    divadla, naučné pořady a kulturní akce v MŠ i mimo cca 10-12x/rok

·                    akce v MŠ besídky – Mikuláš, Vánoce, Den dětí; dětská olympiáda, karneval na

               rozloučenou, celodenní výlet

                 ·                   spolupráce s Vinohradskou knihovnou, akce v knihovně

            ·                   spolupráce s Městskou policií

MŠ spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Praze 2, Speciálním pedagogickým centrem v          Praze 2, 6 a 8, Foniatrickou klinikou, klinickými logopedy, psychologem a speciálními pedagogy                            ze ZŠ MČ Prahy 2.

Dále s SPgŠ, SOŠPg, SOŠS, PedF UK, FTVS UK, DDM Slezská.