./.html

Aktuální informace  


 


                                            
Informace k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 určené pro zákonné zástupce dětí
    - více v záložce Dokumenty
                  Jednotlivé akce v MŠ


                                     
                    listopad20.11. Hudební workshop: Bubny a hry (bubnujeme)           od 9.00 hod po skupinách

26.11. Foniatrické vyšetření zaměřené na včasný záchyt vad sluchu, řeči a hlasu
                                                                                                    – přihlášené děti

27.11. Vánoční stonožková výstava - prodej vánočních drobností 
           ve 3.třídě                                        12.30 - 13.00 hod.; 15.00 - 17.30 hod.