./.html

Aktuální informace  


 


                                            
Informace k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 určené pro zákonné zástupce dětí
    - více v záložce Dokumenty
                  Jednotlivé akce v MŠ


                                     
                                           únor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
18. – 22.02. Celotýdenní projekt 3.třídy Indiánskou stezkou
   
21.02. Projekt pobočky Vozová – Pohádkový den

19.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto z 5.2. (4. + 2.tř.)                                                                                                  od 9.00 hod. po skupinách

20.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto z 5.2. (3. + 1.tř.)
                                                                                  od 9.00 hod. po skupinách

25.02. Ukázková hodina tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně) pro studenty
PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ                  dopoledne

25.02. Seznámení s nápravným programem HYPO ve 3.třídě             16.00 hod.
            - pro děti, které půjdou do školy – na doporučení psychologa
            po Orientačních testech školní zralosti a po zvážení rodičů), přijďte se                     podívat pouze rodič 


27. + 28.2. Naučný pořad o zdravé stravě: Hrátky zdravé 5  dopoledne po třídách