./.html

                       Aktuální informace


11.11. Na Náměstí Míru - Den válečných veteránů, účast 4.třída                dopoledne

19.11. Projekt 3.třídy Podzimní den                                                           dopoledne

22. a 23.11. Přezkoušení dětí v režimu individuálního vzdělávání             10:30 - 11:30

24.11. Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK   
  

Důležité informace pro všechny třídy

Vstup do MŠ Na Smetance - z důvodu rekonstrukce opěrné zdi sportovního areálu bude vstup do mateřské školy původním hlavním vchodem (vedle vchodu do ZŠ vpravo). Po ukončení rekonstrukce se bude vracet vstup zpět přes zahradu.

První den budou zákonní zástupci nebo zmocněné osoby výjimečně vpuštěny do prostor MŠ dítě/1 dospělý, pouze v respirátoru po dezinfekci rukou. Prosíme, abyste urychlili převlečení a předání dětí do tříd, aby nedocházelo k velké kumulaci osob a dětí. Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce. Při předání dítěte rodiče překontrolují kontakty, adresy, zdravotní pojišťovnu dítěte apod. Noví rodiče vyplní případně Evidenční list, Přihlášku ke stravování. Dostanou přidělený variabilní symbol k platbám, které musí být připsány na účty nejpozději do 15. v daném měsíci. Počítejte, prosím, se zdržením, přijďte s předstihem. Noví rodiče si domluví s učitelkou na třídě postupnou adaptaci, pokud mají zájem. 

 • při vstupu do vnitřních prostor MŠ musí mít zákonný zástupce nebo osoba zmocněná zákonnými zástupci       vždy nasazený respirátor
 • každé dítě musí mít ve své skříňce v obale jednu roušku pro případ zjištění náhlého onemocnění dítěte/            zaměstnance

Vstup do mateřské školy, předávání dětí:

 • rodič nebo zmocněná osoba (1dítě/1 osoba) bude vpuštěna do MŠ první den nástupu dítěte po prázdninách a následně každé pondělí ráno a pátek při odchodu z MŠ, z důvodu kontroly oblečení ve skříňkách. Prosíme o urychlené předání dětí do tříd a odchod
 • Na Smetance - hlavním vstupem vpravo, pobočka Vozová po zazvonění vrátky, po schodech do budovy
 • předávající osoba zapíše do seznamu, kdy jde dítě domů - přibližný čas a kdo dítě vyzvedne
 • při předávání bude dítěti určenou osobou měřena teplota bezkontaktním teploměrem 
 • v případě zjištění příznaků onemocnění, teplotě bude dítě vráceno domů
 • zákonní zástupci nebo jimi zmocněné osoby k předávání/ vyzvedávání dítěte budou předávat dítě                     zaměstnanci MŠ v prostoru mezi vstupními vraty a skleněnými dveřmi, nebudou vpuštěny do vnitřních prostor, kromě výše uvedených termínů
 • při příchodu pro dítě, prosím zazvoňte na danou třídu, nahlaste jméno dítěte, které jde domů a setrvejte ve vestibulu. Zaměstnanec dítě připraví a předá Vám ho u skleněných dveří. Prosíme Vás o trpělivost

 

 Příchod dětí do MŠ

 • příchod do MŠ: 1 a 2. .třída do 8:15, 3. a 4. třída a pobočka Vozová nejpozději do 8:25
 • děti musí být ve třídě nejpozději do 8:30, 1. a 2.třída do 8:20 (odchází na svačinu)
 • v 8:30 bude MŠ uzamčena, nikdo nebude vpuštěn, výjimkou je postupná adaptace dětí předem dohodnutá s rodiči nebo předem nahlášená návštěva lékaře 

  

 Vyzvedávání dětí z MŠ

 • v poledne 12:35 – 13:00, 1. + 2.třída a pobočka Vozová jsou po obědě 12:35,                                                                                     3. třída 12:40 a 4.třída cca 12:50
 • odpoledne Smetanka      15:00 - 17:15, MŠ se zamyká v 17:30                                                                              pobočka Vozová    15:00 – 16:45, MŠ se zamyká v 17:00  

 

Při zjištění onemocnění nebo podezření na možné příznaky COVID-19

 •  nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19                (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí      do mateřské školy vstoupit.
 •  pokud dítě vykazuje onemocnění nebo některý z možných příznaků COVID-19, bude izolováno od               ostatních a ihned bude informován zákonný zástupce, který je povinen si okamžitě dítě vyzvednout,                 zajdou k lékaři a výsledek bez odkladu sdělí telefonicky MŠ. Ostatní děti si nasadí roušku, dokud nebude       znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Stejné opatření platí pro zaměstnance

 

 
   Co by mělo tříleté dítě umět při nástupu do mateřské školy

Hygiena:

 • samostatně používat toaletu
 • umýt si ruce mýdlem a samo se utřít
 • používat kapesník a vysmrkat se
 • dodržovat hygienu

Oblékání:

 • obléknout se a svléknout s malou dopomocí dospělého
 • obouvat a vyzout boty
 • složit si svoje oblečení

Stolování:

 • pít z hrnku, ze skleničky
 • držet lžíci, umět s ní jíst
 • při jídle sedět u stolu, udržovat čistotu

 Komunikace:

 • umět říci, co chce, potřebuje
 • odloučit se na chvíli od rodiče

 

Co potřebuje dítě do školky

Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené nejlépe monogramem,                   případně jménem ( nejlépe fixem na textil, který při praní nepouští)   


 •  ramínko s pytlem, případně tašku
 • čisté, účelné a pohodlné oblečení dle  ročního období  (není vhodné oblečení, které si dítě samo nesvlékne,     neoblékne – úzké, těsné, jeansy), děti by si měly své věci poznat
 • do třídy: tričko, kraťasy, legíny, tepláky                                                                                                                       bačkory s pevnou patou (ne crocs, pantofle, sandály - z bezpečnostních důvodů)
 • na odpolední odpočinek: pyžamo nebo noční košili, výměna 1x týdně v pondělí
 • náhradní oblečení: spodní prádlo, pro případ "nehody", umazání se, polití se,…-  tričko, legíny, tepláky,       ponožky
 • na pobyt venku: pohodlné oblečení, dle počasí, ročního období: tepláky, legíny, kraťasy, mikina, bunda,       pokrývka hlavy, vhodná obuv nejlépe sportovní na suchý zip (hlavně takové, které lze umazat, nevhodné         jsou jeansy), vzimě  rukavice připevněné na gumě nebo kalounu a provlečené bundou

Každé dítě má svou skříňku označenou značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení a udržujte      zde pořádek.

 


    Do MŠ děti nenosí

 • léky, pití, potraviny, sladkosti, žvýkačky, ostré předměty, hračky, techniku

   

 

 2020-11-13 MŠ - Divadelní den v KuřátkáchDivadelní den v Kuřátkách

 S dětmi jsme si to moc užily. Jako motivaci jsem zahrála krátké divadlo s maňásky. Děti si vyzkoušely hlasovou rozcvičku, jevištní pohyb, tematické cvičení v maskách, zpěv a zahrály pohádku O řepě. 


Drakiáda ve školce2020-10-14 MŠ - Drakiáda

Ve středu 14. října 2020 přiletěli do školky draci. Tradiční průběh drakiády, který spočívá v nízkém přeletu dračího hejna nad Riegerovými sady, nemohl být vzhledem k nepříznivému počasí uskutečněn. Proto se třídní draci sešli ve Sluníčkové třídě, kde proběhlo jejich představení a zkušební lety. Každý drak byl originální a netradiční. I když nám počasí nepřálo, akce byla podařená.


 
   

  

Důležité informace pro všechny třídy

Vstup do MŠ Na Smetance - železnými, zelenými vraty po pravé straně budovy ZŠ a MŠ (vedle hřiště) podél budovy dozadu k dalším železným vratům na zahradu a hřiště.

Pouze první den budou zákonní zástupci nebo zmocněné osoby výjimečně vpuštěny do prostor MŠ, pouze v respirátoru. Prosíme, abyste urychlili převlečení a předání dětí do tříd, aby nedocházelo k velké kumulaci osob a dětí. Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce. Při předání dítěte rodiče překontrolují kontakty, adresy, zdravotní pojišťovnu dítěte apod. Noví rodiče vyplní Evidenční list, Přihlášku ke stravování. Dostanou přidělený variabilní symbol k platbám, které musí být připsány na účtynejpozději do 15. v měsíci. Počítejte, prosím, se zdržením, přijďte s předstihem. Noví rodiče si domluví s učitelkou na třídě postupnou adaptaci, pokud mají zájem. 

 • při vstupu do vnitřních prostor MŠ musí mít zákonný zástupce nebo osoba zmocněná zákonnými zástupci       vždy nasazený respirátor
 • každé dítě musí mít ve své skříňce v obale jednu roušku pro případ zjištění náhlého onemocnění dítěte/            zaměstnance

Vstup do mateřské školy, předávání dětí:

 • železnými vraty po pravé straně budovy ZŠ a MŠ (vedle hřiště) podél budovy dozadu k dalším železným         vratům za zahradu a hřiště
 • v případě hezkého počasí – předání dítěte u železných vrat na zahradu zaměstnanci školy
 • v případě nepříznivého počasí projdete i železnými vraty na zahradu a vlevo pod schody do mateřské              školy ke dveřím, předáte dítě zaměstnanci školy
 • zapíší, zda jde dítě po obědě/ po odpočinku
 • při předávání bude dítěti určenou osobou měřena teplota bezkontaktním teploměrem 
 • v případě zjištění příznaků onemocnění, teplotě bude dítě vráceno domů. Při návratu do MŠ přinese rodič potvrzení od lékaře, že je dítě zdrávo, může do kolektivu
 • zákonní zástupci nebo jimi zmocněné osoby k předávání/ vyzvedávání dítěte budou předávat dítě                     zaměstnanci MŠ u vrat/ dveří, nebudou vpuštěny do vnitřních prostor

 

 Příchod dětí do MŠ

 • příchod do MŠ: 1 a 2. .třída do 8:15, 3. a 4. třída a pobočka Vozová do 8:25
 • děti musí být ve třídě nejpozději do 8:30, 1. a 2.třída do 8:20 (odchází na svačinu)
 • v 8:30 bude MŠ uzamčena, nikdo nebude vpuštěn, výjimkou je postupná adaptace dětí předem dohodnutá s rodiči

  

 Vyzvedávání dětí z MŠ

 • v poledne 12:35 – 13:00, 1. + 2.třída a pobočka Vozová jsou po obědě 12:35,                                                                                     3. + 4.třída cca 12:50
 • odpoledne Smetanka      15:00 - 17:15, MŠ se zamyká v 17:30                                                                              pobočka Vozová    15:00 – 16:45, MŠ se zamyká v 17:00  
 • v případě hezkého počasí – vyzvednutí dítěte u železných vrat na zahradu, dítě předá zaměstnanec školy
 • v případě nepříznivého počasí – vyzvednutí dítěte na zahradě pod schody do mateřské školy, dítě předá        zaměstnanec školy

 

Při zjištění onemocnění nebo podezření na možné příznaky COVID-19

 •  nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19                (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí      do mateřské školy vstoupit.
 • pokud dítě vykazuje onemocnění nebo některý z možných příznaků COVID-19, bude izolováno od               ostatních a ihned bude informován zákonný zástupce, který je povinen si okamžitě dítě vyzvednout,                 zajdou k lékaři a výsledek bez odkladu sdělí telefonicky MŠ. Ostatní děti si nasadí roušku, dokud nebude       znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Stejné opatření platí pro zaměstnance.

 

 
   Co by mělo tříleté dítě umět při nástupu do mateřské školy

Hygiena:

 • samostatně používat toaletu
 • umýt si ruce mýdlem a samo se utřít
 • používat kapesník a vysmrkat se
 • dodržovat hygienu

Oblékání:

 • obléknout se a svléknout s malou dopomocí dospělého
 • obouvat a vyzout boty
 • složit si svoje oblečení

Stolování:

 • pít z hrnku, ze skleničky
 • držet lžíci, umět s ní jíst
 • při jídle sedět u stolu, udržovat čistotu

 Komunikace:

 • umět říci, co chce, potřebuje
 • odloučit se na chvíli od rodiče

 

Co potřebuje dítě do školky

Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené nejlépe monogramem,                   případně jménem ( nejlépe fixem na textil, který při praní nepouští)   


 •  ramínko s pytlem, případně tašku
 • čisté, účelné a pohodlné oblečení dle  ročního období  (není vhodné oblečení, které si dítě samo nesvlékne,     neoblékne – úzké, těsné, jeansy), děti by si měly své věci poznat
 • do třídy: tričko, kraťasy, legíny, tepláky                                                                                                                       bačkory s pevnou patou (ne crocs, pantofle, sandály - z bezpečnostních důvodů)
 • na odpolední odpočinek: pyžamo nebo noční košili, výměna 1x týdně v pondělí
 • náhradní oblečení: spodní prádlo, pro případ "nehody", umazání se, polití se,…-  tričko, legíny, tepláky,       ponožky
 • na pobyt venku: pohodlné oblečení, dle počasí, ročního období: tepláky, legíny, kraťasy, mikina, bunda,       pokrývka hlavy, vhodná obuv nejlépe sportovní na suchý zip (hlavně takové, které lze umazat, nevhodné         jsou jeansy), vzimě  rukavice připevněné na gumě nebo kalounu a provlečené bundou

Každé dítě má svou skříňku označenou značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení a udržujte      zde pořádek.

 


    Do MŠ děti nenosí

 • léky, pití, potraviny, sladkosti, žvýkačky, ostré předměty, hračky, techniku

    

.