./.html

                       Aktuální informace

            
     Třídní schůzky nově přijatých dětí od 1.9.2020

Třídní schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ od 1.9.2020 se bude konat ve středu 24.6.2020 od 16:00 hodin.

Vzhledem k dosavadní situaci prosíme rodiče, aby se dostavili v počtu jednoho rodiče na dítě.

                                                                                                   Těšíme se na Vás       
     Platby školné, stravné
Platby trvalým příkazem - plaťte tak, jak jsou nastavené. Vyúčtování bude provedeno 
k 30. 6. 2020. V červenci budou přeplatky vráceny na účet.
Kdo je ve finanční tísni - může zastavit platby za květen a červen.
Platby jednorázovým příkazem - nemusíte platit stravné a školné za duben. Vyúčtování 
bude provedeno k 30. 6. 2020.a V červenci budou přeplatky vráceny na účet.
Stravné - počítá se pouze za spotřebované (projedené) dny.
Školné - předpokládáme vratku za dva měsíce (druhá polovina března, duben, první polovina května) dále dle nástupu. Platba za květen (25. - 29.5) 200,-, červen 800,- Kč. Pokud dítě nenastoupí, je Usnesením Rady MČ Prahy 2 osvobozeno od platby školného.

V případě dotazu ohledně plateb pište na skola@nasmetance.cz.
   
 
Prázdninový provoz 2020

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1. 7. do 31. 8. 2020.

 

Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:

1. 7. – 17. 7. 2020   Viničná 1 – MŠ, Praha 2, Viničná 1 a Na Zbořenci 7 – MŠ a ZŠ Resslova

20. 7. – 31. 7. 2020   Španělská 16

3. 8  – 14. 8. 2020   Trojlístek – Kladská 1

 

Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve všech uvedených školkách elektronicky (poštou), v termínu 8.-25.4. 2020. Bližší informace i dokumenty ke stažení máte k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ.

 

 

   
    

                                            

                                        

Jednorázové akce pro děti        

            Do odvolání jsou všechny akce zrušeny                          
 

.