./.html

                       Aktuální informace

             

   

                                            

       únor

Jednorázové akce pro děti        

                                                        
 
4.2. - 7.4. Průběžná praxe studentky 2.ročníku VOŠPg ve 4.třídě

13.02. Návštěva Mgr.Machačové z SPC Sluníčko ve 2.třídě – inkluze         dopoledne

13.02. Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                              10.00 hod.
                                                        
                                              
13.02. Vyhodnocení Orientačních testů školní zralosti PhDr. Pohlovou z PPP
           ve 3. třídě, pro rodiče MŠ Na Smetance i pobočky Vozová
                                                                                 
           pouze 15.00 - 16.15 hod.
14.02. Třídní projekt 1.třídy - Pohádkový den - srdíčkový                          dopoledne

14.02. Třídní projekt 3.třídy - Vitamínový den                                             dopoledne

25.02. Společná akce 3. třídy a 8.b – Hrajeme si na trubky                          dopoledne

26.02. Třídní projekt 4.třídy - Hudební den                                                 dopoledne

           Třídní projekt pobočky Vozová -  Vločkování 

           Třídní projekt 2.třídy - Masopust                                                     dopoledne
       
                                                                                                                                           
.