./.html

                       Aktuální informace

            


   

                                            

            listopad


          

      

                         

Jednorázové akce pro děti

       

11.11. Den válečných veteránů na Náměstí Míru - účast 3. a 4.třída             dopoledne

12.11. Projektový dn 4.třídy "Barevný den"                                                 dopoledne

12.11. Projektový den 3.třídy Jablíčkový den                                              dopoledne

14.11. Jdeme do divadla - Divadlo U hasičů: "Velká dobrodružství malého brouka"
                                                                                                                  dopoledne

19. a 20.11. Naučný projekt Malá technická univerzita - Malý stavitel          dopoledne

20.11. 
Projekt studentů VOŠ - Sportování s dětmi  (jednoduché hry na seznámení
            s basketbalem a fotbalem)
, účast 3. a 4.třídy                           8.00 - 9.40 hod.

20.11. Přezkoušení dětí v individuálním vzdělávání                            10.30, 11.30 hod.

26.11. Vánoční stonožková výstava - prodej vánočních drobností ve 3.třídě                                                                                        12.30 - 13.00 hod.; 15.00 - 17.30 hod.


                                                                                                                                           
.