./.html

Aktuální informace  


 


                                            
Informace k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 určené pro zákonné zástupce dětí
    - více v záložce Dokumenty
                  Jednotlivé akce v MŠ


                                     
                                  prosinec 
13.12. 1.třída - Vánoční tvoření + besídka pro rodiče                          16.00 hod.    
18.12. Vánoční nadílka pro děti                                                          dopoledne


18.12. Vánoční besídka pro rodiče                                         2.třída    16.00 hod.
                                                                                      3. + 4. třída    16.30 hod.
           Začátky besídek jsou stanoveny s ohledem na sourozence v daných třídách.

19.12. Divadlo: Jak chtěl skřítek zaspat vánoce                                   10.00 hod.