./.htmlŠkolní řád

Školní vzdělávací program

Informace k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Výroční zpráva školní rok 2017/2018

Schválený střednědobého výhledu hospodaření PO

Střednědobéhý výhled 2019-2021


Odsouhlasená struktura rozpočtu pro ZŠ a MŠ

Zápis do mateřských škol na školní rok 2018/2019


ZÁPIS DO MŠ

Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy ke stažení zde

Evidenční list pro dítě v mateřské škole ke stažení zde

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání ke stažení zde

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 již proběhl.

 

      Informace pro rodiče –  Zákon o dani z příjmu 

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu může daňový poplatník – zákonný zástupce dítěte uplatnit slevu za umístění dítěte v mateřské škole dle §35ba odst. 1 písm. g a § 35bb. (Týká se pouze plateb školného.)

Tuto zákonnou slevu na dani je možné uplatnit 1x ročně, a to v rámci ročního zúčtování prováděného za zaměstnance zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání.

Slevu na dani může uplatnit pouze jeden zákonný zástupce za podmínky, že s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti.

Potvrzení o skutečně vynaložených výdajích tj. potvrzení o platbách školného za rok 2018 vydá poplatníkovi mateřská škola.   

Potvrzení bude zpracováno asistentkou ZŠ a MŠ Na Smetance. Následně bude vydáno v MŠ Na Smetance asistentkou nebo vedoucí učitelkou a v pobočce Vozová vedoucí učitelkou. 

 

Praha 31.1.2019                                                          Petra Juhanová, vedoucí učitelka MŠ