./.html

Důležité kontakty

 Logopedie:
               PaedDr. Milena Vránová   klinický logoped
               Italská 3, Praha 2              tel. 222 520 461
 
               Mgr. Klára Anghelescu      klinický logoped  t.č. mateřská dovolená
               Sokolská 35, Praha 2          tel. 
604 713 061
     www.logosklara.cz/Sokolska.html    

                   Mgr. Plívová                       klinický logoped
               Sokolská 35, Praha 2          tel. 
604 172 622

               
 Mgr. Chvojková                klinický logoped
                Sokolská 35, Praha 2          tel. 
604 929 130

               Foniatrická klinika   
                Žitná 24, Praha 2              tel. 224 964 900  

           

Pedagogicko-psychologická poradna, se kterou naše škola  
          spolupracuje:
        PPP pro Prahu 1, 2 a 4 Francouzská 56,   tel. 267 997 020
               psycholog: PhDr. Olga Pohlová
        PPP vydává posudek k integraci, nebo potvrzuje žádost o odklad povinné
                  školní docházky

         www.ppppraha.cz

Speciálně pedagogické centrum (poskytuje služby dětem se zrakovým a případně dalším zdravotním postižením zpravidla ve věku 3–18 let a jejich rodičům), se kterým naše škola spolupracuje   

      Poradenské služby poskytuje zdarma!
           Schůzku je třeba předem telefonicky domluvit na tel.: 224 252 771


           mail:
spc@skolazrak.cz
           www.skolazrak.cz                                             

                  

ZŠ Na Smetance, Na Smetance 1, Praha 2
               222 250 799 Ředitelka ZŠ + záznamník
               222 251 261 Kancelář zástupce ZŠ
        mail: skola@nasmetance.cz
        www.nasmetance.cz


   Ostatní :
         PhDr.Fořtová         klinický psycholog (nemůže vystavovat posudek k integraci)
              Budečská 33, Praha 2          222251461

         MUDr.Šafaříková     dětská zubní lékařka
              Uruquayská 3, Praha 2         222510526

         MUDr.Peterová     dětský psychiatr
             
Blanická 25, Praha 2            225 096 670