./.html

GDPRKontaktní osoba

JUDr. Irena Princová

e-mail: dpo@praha2.cz, tel.: 601 030 988

   

   GDPR v MŠ

V souladu s nařízením EU má MŠ vnitřní směrnici pro ochranu osobních údajů zaměstnanců, dětí +                      zákonných zástupců, a to s platností od 25.05.2018.

Dále všichni zákonní zástupci se písemným informovaným souhlasem vyjadřovali k dalším okruhům, které          nespadají do povinného sdělení. Informovaný souhlas bude plně respektován.

   Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů