./.html

                                             

                                                                                                                                                                                 září

 

                                              

     
                                                                                                         říjen 


                                                           
                                   

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

listopad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       prosinec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                 
leden                                                                         únor                                                                                                                                                                                                                                                               březen

                                                          duben              

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    květen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 červen

Jednorázové akce pro děti

           - školní rok 2018/2019

 jednotlivé akce budou aktuálně doplňovány

                                                                                      aktualizace k 8.11.2018 


10. – 21.09. Pomáháme se Světluškou – humanitární akce na podporu nevidomých         
         dětí  prodej předmětů

13.09. Zkouška hudebnosti - předškolní děti                                              dopoledne

17.09. Celoškolkový projekt Děti, hry a písnička                                       dopoledne

17.09. 1.hodina Angličtiny – přihlášené děti                                  13.45 – 14.30 hod.

18.09. 1. hodina Plavání – předškolní přihlášené děti                                  odpoledne

20.09. - 8.11. Průběžná praxe studentky VOŠPgS ve 2.třídě         čtvrtky dopoledne

25.09. Hudební koncert: Hrajeme a povídáme s hudbou                             dopoledne

27.09. Projekt ke dni české státnosti 2. + 3. + 4. třída - Povídání o Svatém Václavovi, a následná vycházka k soše sv. Václava na Václavské náměstí, 3. + 4.třída
                                                                                                                 dopoledne04.10. 1.hodina Keramiky – přihlášené děti                                  13.00 – 14.45 hod.

04.10. Projekt 4.třída – Význam potravin pro zdraví člověka                     dopoledne

08.10. Společná schůzka všech rodičů, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ. 
   
Po skončení následují třídní schůzky v jednotlivých třídách                      16.00 hod.

 
09.10. Projekt 2.třídy - Jablíčkový den                                                      dopoledne
 
09.10. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě (cca 2 měsíce)             dopoledne

11.10. 1. hodina Zumby – přihlášené děti                                      15.00 – 15.45 hod.

 
11.10. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Hranice a rituály ve výchově dětí, lektorka Mgr. Květa Hrbková, dlouholetá psychoterapeutka, supervizorka s více jak 20ti letou praxí, publikační činnost                                                15.45 – 17.30 hod.

11.10. Pobočka Vozová - Projekt Štrůdlování                                           dopoledne

 
12.10. Projekt 1.třídy - Kaštánkový den                                                    dopoledne
 
16.10. Projekt 3.třídy Jablíčkový den                                                         dopoledne
 
16.10. Školní projekt Kouzla přírody – na zahradě                                     dopoledne
 
17.10. Projekt 4.třídy – Den draků                                                            dopoledne

18.10. Celoškolkový projekt – Drakiáda                                                   dopoledne
 
22.10. Návštěva Mgr. Valákové z SPC Vertikála v 1.třídě – inkluze           dopoledne
 
24.10. Pobočka Vozová - Projekt Dýňodlabání společně s rodiči  15.30 – 17.00 hod.
 
25.10. Hudební pořad s Inkou: Oslava 100 let republiky                             10.00 hod.01.11. Projektový den 1., 2., 3. a 4.třídy - Strašidlácký den v maskách      dopoledne
 
02.11. Návštěva Mgr. Bartošové z SPC Štíbrova + pracovnice z ranné péče ve 3.třídě

07.11. 3.třída Návštěva Knihovny v Korunní ulici, program: Krtek a podzim    dopol.      
08.11. Fotografování jednotlivců                                                                10.00 hod.

 
08.11. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Pohybový rozvoj dětí předškolního věku s prezentací, lektorka Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc., vyučující na PF UK, publikační činnost                                                                         15.30 – 17.30 hod.
 
09.11. Den Válečných veteránů na Nám. Míru 3. + 4.třída                         dopoledne
 
12.11. Projekt 3.třídy – Hrnečkový den                                                    dopoledne

20.11. Hudební workshop: Bubny a hry (bubnujeme)                od 9.00 hod po skupinách

26.11. Foniatrické vyšetření zaměřené na včasný záchyt vad sluchu, řeči a hlasu
                                                                                                        – přihlášené děti

27.11. Vánoční stonožková výstava - prodej vánočních drobností 
           ve 3.třídě                                            12.30 - 13.00 hod.; 15.00 - 17.30 hod.

29.11. Pobočka Vozová -
Fotografování jednotlivců                                 10.00 hod.

30.11. Zdobení vánočního stromku na Náměstí Míru - 4.třída                   dopoledne

  
05.12. A je tady Mikuláš - Mikulášská nadílka                                         dopoledne


06.12. 4.třída - Návštěva v Národní galerie, program Vánoční příběh        dopoledne 
 
03.12. Vánoční dílnička pro děti a rodiče - pobočka Vozová        15.00 - 16.30 hod.
 
12.12. Vánoční nadílka pro děti - pobočka Vozová                                  dopoledne

12.12. Vánoční besídka pro rodiče - pobočka Vozová                             16.00 hod.

13.12. 1.třída - Vánoční tvoření + besídka pro rodiče                               16.00 hod.    
18.12. Vánoční nadílka pro děti                                                                dopoledne


18.12. Vánoční besídka pro rodiče                                             2.třída    16.00 hod.
                                                                                          3. + 4. třída    16.30 hod.
           Začátky besídek jsou stanoveny s ohledem na sourozence v daných třídách.

19.12. Divadlo: Jak chtěl skřítek zaspat vánoce                                         10.00 hod.


14.01. Břichomluvecké představení: Matýsek a jeho kamarádi                   10.00 hod.05.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou UK                                                                                  od 9.00 hod. po skupinách
 
05.02. Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                            10.00 hod.
                                               
05.02. Vyhodnocení Orientačních testů školní zralosti PhDr. Pohlovou z PPP
           ve 3. třídě, 
pro rodiče MŠ Na Smetance i pobočky Vozová
                                                                                         pouze 15.00 - 16.15 hod.

                                              
27. + 28.2. Naučný pořad o zdravé stravě: Hrátky zdravé 5     dopoledne po třídách 
 
 
 


16.04. 3.třída Návštěva Knihovny v Korunní ulici, program: Poprvé v knihovně dopol.                                                                                                                                            
.

                                  


           

           


           

           

          
 
           

           
 
           
                                                                      


   
        
    
 
                                                                                                                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------