./.html

                                             

                                                                                                                                                                                 září

 

                                              

     
                                                                                                         říjen 


                                                           
                                   

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

listopad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       prosinec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                 
leden                                                                                                                                                                                                                                                                                    únor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   březen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                duben  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 květen            

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    květen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 červen

Jednorázové akce pro děti

           - školní rok 2018/2019

 jednotlivé akce budou aktuálně doplňovány

                                                                                      aktualizace k 13.2.2019 


10. – 21.09. Pomáháme se Světluškou – humanitární akce na podporu nevidomých         
         dětí  prodej předmětů

13.09. Zkouška hudebnosti - předškolní děti                                              dopoledne

17.09. Celoškolkový projekt Děti, hry a písnička                                       dopoledne

17.09. 1.hodina Angličtiny – přihlášené děti                                  13.45 – 14.30 hod.

18.09. 1. hodina Plavání – předškolní přihlášené děti                                  odpoledne

20.09. - 8.11. Průběžná praxe studentky VOŠPgS ve 2.třídě         čtvrtky dopoledne

25.09. Hudební koncert: Hrajeme a povídáme s hudbou                             dopoledne

27.09. Projekt ke dni české státnosti 2. + 3. + 4. třída - Povídání o Svatém Václavovi, a následná vycházka k soše sv. Václava na Václavské náměstí, 3. + 4.třída
                                                                                                                 dopoledne04.10. 1.hodina Keramiky – přihlášené děti                                  13.00 – 14.45 hod.

04.10. Projekt 4.třída – Význam potravin pro zdraví člověka                     dopoledne

08.10. Společná schůzka všech rodičů, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ. 
   
Po skončení následují třídní schůzky v jednotlivých třídách                      16.00 hod.

 
09.10. Projekt 2.třídy - Jablíčkový den                                                      dopoledne
 
09.10. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě (cca 2 měsíce)             dopoledne

11.10. 1. hodina Zumby – přihlášené děti                                      15.00 – 15.45 hod.

 
11.10. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Hranice a rituály ve výchově dětí, lektorka Mgr. Květa Hrbková, dlouholetá psychoterapeutka, supervizorka s více jak 20ti letou praxí, publikační činnost                                                15.45 – 17.30 hod.

11.10. Pobočka Vozová - Projekt Štrůdlování                                           dopoledne

 
12.10. Projekt 1.třídy - Kaštánkový den                                                    dopoledne
 
16.10. Projekt 3.třídy Jablíčkový den                                                         dopoledne
 
16.10. Školní projekt Kouzla přírody – na zahradě                                     dopoledne
 
17.10. Projekt 4.třídy – Den draků                                                            dopoledne

18.10. Celoškolkový projekt – Drakiáda                                                   dopoledne
 
22.10. Návštěva Mgr. Valákové z SPC Vertikála v 1.třídě – inkluze           dopoledne
 
24.10. Pobočka Vozová - Projekt Dýňodlabání společně s rodiči  15.30 – 17.00 hod.
 
25.10. Hudební pořad s Inkou: Oslava 100 let republiky                             10.00 hod.01.11. Projektový den 1., 2., 3. a 4.třídy - Strašidlácký den v maskách      dopoledne
 
02.11. Návštěva Mgr. Bartošové z SPC Štíbrova + pracovnice z ranné péče ve 3.třídě

07.11. 3.třída Návštěva Knihovny v Korunní ulici, program: Krtek a podzim    dopol.      
08.11. Fotografování jednotlivců                                                                10.00 hod.

 
08.11. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Pohybový rozvoj dětí předškolního věku s prezentací, lektorka Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc., vyučující na PF UK, publikační činnost                                                                         15.30 – 17.30 hod.
 
09.11. Den Válečných veteránů na Nám. Míru 3. + 4.třída                         dopoledne
 
12.11. Projekt 3.třídy – Hrnečkový den                                                    dopoledne

20.11. Hudební workshop: Bubny a hry (bubnujeme)                od 9.00 hod po skupinách

26.11. Foniatrické vyšetření zaměřené na včasný záchyt vad sluchu, řeči a hlasu
                                                                                                        – přihlášené děti

27.11. Vánoční stonožková výstava - prodej vánočních drobností 
           ve 3.třídě                                            12.30 - 13.00 hod.; 15.00 - 17.30 hod.

29.11. Pobočka Vozová -
Fotografování jednotlivců                                 10.00 hod.

30.11. Zdobení vánočního stromku na Náměstí Míru - 4.třída                   dopoledne

  
05.12. A je tady Mikuláš - Mikulášská nadílka                                         dopoledne


06.12. 4.třída - Návštěva v Národní galerie, program Vánoční příběh        dopoledne 
 
03.12. Vánoční dílnička pro děti a rodiče - pobočka Vozová        15.00 - 16.30 hod.
 
12.12. Vánoční nadílka pro děti - pobočka Vozová                                  dopoledne

12.12. Vánoční besídka pro rodiče - pobočka Vozová                             16.00 hod.

13.12. 1.třída - Vánoční tvoření + besídka pro rodiče                               16.00 hod.    
18.12. Vánoční nadílka pro děti                                                                dopoledne


18.12. Vánoční besídka pro rodiče                                             2.třída    16.00 hod.
                                                                                          3. + 4. třída    16.30 hod.
           Začátky besídek jsou stanoveny s ohledem na sourozence v daných třídách.

19.12. Divadlo: Jak chtěl skřítek zaspat vánoce                                         10.00 hod.


14.01. Břichomluvecké představení: Matýsek a jeho kamarádi                   10.00 hod.

17.01. Podologický průzkum - ploska nohy - přihlášené děti, v případě velkého                   zájmu bude přidělen ještě jeden termín

25.01. Vozová návštěva Národního muzea, výstava Noemova archa

23.01. Projekt 1.třídy Bílý den

30.01. Projekt 4.třídy Pohádkový den

 31.01. Projekt 3.třídy Za polárním kruhem


05.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto na 19. a 20.2.    od 9.00 hod. po skupinách

05.02. Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                            10.00 hod.
                                               
05.02. Vyhodnocení Orientačních testů školní zralosti PhDr. Pohlovou z PPP
           ve 3. třídě, pro rodiče MŠ Na Smetance i pobočky Vozová
                                                                                         pouze 15.00 - 16.15 hod.
06.02. - 27.03. Průběžná praxe dvou studentek VOŠPg Praha 6 ve 2. a 4.třídě
            pravidelně středy a pátky dopoledne


18. – 22.02. Celotýdenní projekt 3.třídy Indiánskou stezkou

21.02. Projekt pobočky Vozová – Pohádkový den
1

19.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto z 5.2. (4. + 2.tř.)                                                                                                                                  od 9.00 hod. po skupinách

20.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto z 5.2. (3. + 1.tř.)
                                                                                         od 9.00 hod. po skupinách

25.02. Ukázková hodina tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně) pro studenty
PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ                          dopoledne

25.02. Seznámení s nápravným programem HYPO ve 3.třídě                    16.00 hod.
            - pro děti, které půjdou do školy – na doporučení psychologa po Orientačních
              testech školní zralosti a po zvážení rodičů), přijďte se podívat pouze rodič 


27. + 28.2. Naučný pořad o zdravé stravě: Hrátky zdravé 5     dopoledne po třídách


04.03. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ 
        - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                          dopoledne

15. - 22.3. Škola v přírodě Vřesník

25.03. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
         - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                        dopoledne

28.03. Společné fotografování                                                                  10.00 hod.
 

           Celoškolkový projekt – Den vody - datum bude upřesněno             dopoledne
         HYPO nápravný program lekce 1.+2.    - datum bude upřesněno     16.00 hod.
         HYPO nápravný program lekce 3.+4.    - datum bude upřesněno     16.00 hod.
         HYPO nápravný program lekce 5.+6.    - datum bude upřesněno     16.00 hod.
         HYPO nápravný program lekce 7.+8.    - datum bude upřesněno     16.00 hod.

         HYPO nápravný program lekce 9.+10.  - datum bude upřesněno     16.00 hod.


28.03. Autorské čtení Kateřiny Pochmanové z knihy Domeček plný pohádek II.
         - ve spolupráci s nadací Světluška                                                    10.00 hod.

01.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
          - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                       dopoledne

08.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
          - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                       dopoledne

09. - 10.04.  22. velikonoční stonožková prodejní výstava -  slavnostně  zahájí
            zakladatelka Stonožky Běla Gran Jensen                           15.00 – 17.30 hod.
                                                                 10.04. 12.30 – 13.00, 15.00 – 17.00 hod.

15.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
     - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                             dopoledne

16.04. 3.třída Návštěva Knihovny v Korunní ulici, program: Poprvé v knihovně dopol. 

16.04. Den otevřených dveří + vydávání přihlášek                       14.00 - 17.00 hod.

29.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
           - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                       dopoledne

Jednorázový projekt 3. třídy - Světový den dětské knihy - termín bude upřesněn                        
 
02. + 03.05. Zápis do MŠ, vracení přihlášek                                 14.00 - 17.00 hod.


    Fotografování dětí ve Vozové  - termín bude určen                                  dopoledne
 

 

 
                                                                                                                                           
.

                                  


           

           


           

           

          
 
           

           
 
           
                                                                      


   
        
    
 
                                                                                                                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------