./.html

                                             

                                                                                                                                                                              září

 

      

                                                                             říjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                listopad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                           prosinec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     leden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             únor                                                                                                                                                                                                                                                                     březen                                                                                                                                                                                                                                                                 
  duben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         květen                                          


                                                                                                                                     

                                                                                                  
 
      červen     
                                   

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jednorázové akce pro děti

           - školní rok 2020/2021

 jednotlivé akce budou aktuálně doplňovány

                                                                                         aktualizace k 1.6.2021 

14.09.  Foniatrické vyšetření MUDr. Hoňkovou (sluch, hlas, řeč) - přihlášené děti                                                                                                                        dopoledne

23.09. 1.hodina Hudebně pohybového kroužku – přihlášené děti          15:15 – 16:00 

24.09. Celoškolkový projekt Děti, hry a písnička - Podzim                        dopoledne

29.09. Třídní schůzky jednotlivých tříd - distančně


01.10. Návštěva ve 2.třídě u integrovaného dítěte z SPC Eda - PhDr. Matoušková

01.10. 1. hodina tanečního kroužku                                                       15:15 - 16:00

05.10. 
1.hodina Angličtiny – přihlášené děti                                           13:45 – 14:30

06.10. Třídní projekt pobočky Vozová Bramborový den                             dopoledne

08.10. Celoškolkový projekt Den zvířat                                                      dopoledne

12.10. Třídní projekt 1.třídy Podzimní den                                                   dopoledne

13.10. Fotografování jednotlivců                                                                 dopoledne

14.10. Celoškolkový projekt Drakiáda                                                       dopoledne

15.10. Třídní projekt 3.třídy Jablíčkový den                                                dopoledne


2. - 6.11. Týdenní projekt pobočky Vozové "Les ve školce                         dopoledne

2. a 3.11. Projekt 4.třídy Halloweenské dny" (2 dny)                                   dopoledne

04.11. Projekt 3.třídy "Podzimní den"                                                          dopoledne

05.11. Projekt 2.třídy "Jablíčkový den"                                                        dopoledne

08.11. Projekt 4.třídy "Dračí den"                                                               dopoledne

11.11. Fotografování jednotlivců - Vozová                                                  dopoledne

13.11. Projekt 1.třídy "Divadelně-pohybový den"
                                       dopoledne

30.11. Přezkoušení dětí v režimu individuálního vzdělávání                       10:30 - 12:00

30.11. Výroba vánočních dárků pro seniory                                                dopoledne

30.11. 
Přezkoušení dětí v individuálním vzdělávání                                 10:30 - 12:00

                 
01. + 02.12. 3. a 4. třída - zdobení vánočního stromečku na Náměstí Míru         12:00

04.12. A je tady Mikuláš - Mikulášská nadílka                                            dopoledne


10.12.
Projekt pobočky Vozová "Vánoční tvoření"

14.12. Přezkoušení dětí v individuálním vzdělávání - náhradní termí     11:00 - 12:00
 
16.12. Na Smetance: Vánoční nadílka pro děti                                           dopoledne

18.12. Projekt 4.třídy "Vánoční den"                                                         dopoledne

                 Projekt pobočky Vozová "Vánoční těšení" - z důvodu karantény zrušeno

17.12. 
Podologický průzkum (plosky nohy) - přihlášené děti                       dopoledne


04.01. Přezkoušení dětí v individuálním vzdělávání - náhradní termín     11:00 - 12:00

06.01 Pobočka Vozová: Vánoční nadílka pro děti                                    .  dopoledne

19.01
Projekt pobočky Vozová -  Vločkování                                            dopoledne

26.1. Projekt 4. třídy Podmořský den                                                         dopoledne

25. - 29.01. Týdenní projekt 3.třídy Za polárním kruhem


04.02. Projekt pobočky Vozová Pohádkový den

09.02. Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                                  10:00

           Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK
                                                                                               termín bude upřesněn
24.02.
Projekt 4.třídy Hudební den


Od 1.3.2021 jsou všechny akce do odvolání zrušeny

Projekt 1.třídy Srdíčkový den - z důvodu uzavření MŠ Usnesením vlády  zrušen
            

 
Projekt 2.třídy Příroda se probouzí - z důvodu uzavření MŠ Usnesením vlády  zrušen

Projekt 3.třídy Světový den vody - z důvodu uzavření MŠ Usnesením vlády  zrušen

Projekt 4.třídy Ponožkový den - z důvodu uzavření MŠ Usnesením vlády  zrušen

Projekt pobočky Vozová Sluníčkový den - z důvodu uzavření MŠ Usnesením vlády  zrušen
 
 
13.04. Den otevřených dveří v MŠ - obě budovy + vydávání přihlášek (prohlídka MŠ            nebude z důvodu epidemiologické situace uskutečněna, virtuální prohládka MŠ            Na Smetance a pobočky Vozová v záložce Zápis s kritéria k přijetí)
                Projekt 1.třídy Den knihy - zrušeno

               
Projekt 2.třídy Velikonoční tvoření - zrušeno

               
Projekt 3.třídy Mezinárodní den dětské knihy - zrušeno

                
Projekt pobočky Vozová Kytičkový den - zrušeno
                          
03. + 12.05. Elektronický zápis do MŠ

17.05. Celoškolkový projekt Děti, hry a písnička - Jaro                             dopoledne

19.05. Fotografování dětí - skupiny a jednotlivci                                                10:00


20.05. Projekt pobočka Vozová Srdíčkový den                                         dopoledne
        
 31.05. Celoškolní projek Den smyslů                                                         dopoledne
                           


01.06. Projekt pobočky Vozová Den dětí s karnevalem                            dopoledne

03.06. Karneval s Katkou a Gábinou                                                        dopoledne

04.06. Projekt 4.třídy Vesmírný den                                                         dopoledne

07.06. Celoškolní projek Smetankovská olympiáda                                   dopoledne

07. - 18.06. Praxe studentek SOŠPg 2.ročník ve 4.třídě                           dopoledne

14.06. Schůzka rodičů nově přijatých dětí                                                       16:00

14. - 18.06.
Projekt 3.třídy Za indiány (týdenní projekt)                            dopoledne

17.06. Rozloučení s předškoláky - pasování na školáky - Vozová            dopoledne

18.06. Rozloučení s předškoláky - pasování na školáky - Smetanka         dopoledne

21.06. Celoškolní projek Hokusy pokusy                                                 dopoledne

22. - 23.06. Skákací atrakce              

24.06. Rozloučení všech tříd se školním rokem                                         dopoledne  
               

               
Projekt pobočky Vozová Loučení s předškoláky - termín bude upřesněn
 
               
Projekt 4.třídy Toulky Prahou (týdenní projekt) - termín bude upřesněn

                Projekt 2.třídy Sluníčkový den - termín bude upřesněnJednorázové akce pro děti

           - školní rok 2019/2020

 jednotlivé akce budou aktuálně doplňovány

   Od 12.3.2020 jsou všechny akce do konce školního roku  zrušeny                                                                                             aktualizace k 12.3.2020 

09.09. Zkouška hudebnosti - předškolní děti                                            dopoledne

11.09. Seminář pro Korejskou delegaci                                                    dopoledne

12.09. 3.třída - Výstava Filmohrádky v České televizi na Kavčích horách dopoledne

17.09. Společná schůzka všech rodičů, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ. 
   
Po skončení následují třídní schůzky v jednotlivých třídách                      16.00 hod.


19.09. 3.třída návštěva výstavy skulptur na Václavském náměstí                 dopoledne

16.09. Celoškolkový projekt Děti, hry a písnička                                       dopoledne

23.09. Třídní projekt 1.třídy - Podzimní den                                              dopoledne                                                         
23.09. 1.hodina Angličtiny – přihlášené děti                                   13.45 – 14.30 hod.

25.09. - 2/2020 Průběžná praxe studentky SOŠPg ve 4.třídě           středy dopoledne

25.09. 1.hodina Hudebně pohybového kroužku – přihlášené děti   15.15 – 16.00 hod.

26.09. Třídní projekt 2.třídy - Plody naší zahrádky                                     dopoledne


01.10. 1. hodina Plavání – předškolní přihlášené děti - přesunuto na 8.10.   odpoledne

04.10.  Foniatrické vyšetření MUDr. Hoňkovou (sluch, hlas, řeč) - přihlášené děti                     1.část                                                                                              dopoledne

08.10. 1. hodina Plavání – předškolní přihlášené děti                                    odpoledne

10.10. Dramatické činnosti 1.hodina                                                            odpoledne

10.10. 
Třídní projekt 2.třídy - Jablíčkový den                                              dopoledne

11.10.  Třídní projekt pobočky Vozová - Štrůdlování                                  dopoledne

15.10. Návštěva žáků 8. ročníku v MŠ                                                        dopoledne

15.10. Školní projekt - Drakiáda                                                                 dopoledne

16.10.  Projekt studentů VOŠ - Sportování s dětmi  (jednoduché hry na seznámení
            s basketbalem a fotbalem)
, účast 3. a 4.třídy                           8.00 - 9.40 hod.

17.10.  Foniatrické vyšetření MUDr. Hoňkovou (sluch, hlas, řeč) - přihlášené děti                     2.část                                                                                              dopoledne

21. - 25.10. Týdenní třídní projekt pobočky Vozová Les ve školce    

22.10. Návštěva 8.B v MŠ                                                                           8.50 hod.

23.10. Vozová - projekt s rodiči - Dýňodlabání                                           odpoledne

24.10. Třídní projekt 3.třídy - Hrníčkový den                                              dopoledne

24.10. Třídní projekt 4.třídy - Jablíčkový den                                              dopoledne

25.10. Divadlo U Hasičů: Krysáci a ztracený Ludvík                                   10.30 hod.

31.10.
Třídní projekt 2.třídy - Barevný den                                                 dopoledne


05.11. Projekt 1. - 4.třídy Strašidlácký den ve spolupráci se žáky 8.b         dopoledne

07.11. Fotografování Na Smetance                                                            10.00 hod.


11.11. Den válečných veteránů na Náměstí Míru - účast 3. a 4.třída             dopoledne

12.11. Projektový den 4.třídy "Barevný den"                                               dopoledne

12.11. Projektový den 3.třídy Jablíčkový den                                              dopoledne

14.11. Jdeme do divadla - Divadlo U hasičů: "Velká dobrodružství malého brouka"
                                                                                                                  dopoledne
18.11. Projekt pobočky Vozová - Mašinkový den s divadelním představením
            na Hlavním nádraží                                                                          dopoledne

19. a 20.11. Naučný projekt Malá technická univerzita - Malý stavitel          dopoledne

20.11. 
Projekt studentů VOŠ - Sportování s dětmi  (jednoduché hry na seznámení
            s basketbalem a fotbalem)
, účast 3. a 4.třídy                           8.00 - 9.40 hod.

20.11. Přezkoušení dětí v individuálním vzdělávání                            10.30, 11.30 hod.

26.11. 
Vánoční stonožková výstava - prodej vánočních drobností ve 3.třídě                                                                                        12.30 - 13.00 hod.; 15.00 - 17.30 hod.

 28.11. 3. a 4. třída - zdobení vánočního stromečku na Náměstí Míru za účasti paní
            starostky Prahy 2                                                                           13.30 hod.

29.11. Návštěva  Mgr. Bartošová z SPC Štíbrova
ve 3.třídě - inkluze        dopoledne           

02.12. Na Smetance: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou       .       
fakultou UK                                                                    dopoledne po třídách

02.12.
Vozová - Vánoční dílnička s rodiči                                      15.00 - 16.30 hod.

04.12. Fotografování v pobočce Vozová                                                   10.00 hod.

 
05.12. Na Smetance: A je tady Mikuláš - Mikulášská nadílka                    dopoledne

06.12. Pobočka Vozová: A je tady Mikuláš - Mikulášská nadílka               dopoledne

10.12. Třídní projekt 4.třídy - Bílý den                                                        dopoledne

11.12. Pobočka Vozová: Vánoční nadílka pro děti                                      dopoledne

11.12. Pobočka Vozová: Vánoční besídka pro rodiče                                 16.00 hod.

 
16.12. Třídní projekt 3.třídy - Pečeme vánoční cukroví                                dopoledne

16.12. Pobočka Vozová: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou            fakultou UK                                                                                     dopoledne
 
18.12. Na Smetance: Vánoční nadílka pro děti                                             dopoledne
18.12. Na Smetance: Vánoční besídka pro rodiče                                        odpoledne

                                                                 1.třída - besídka                               16.00
                                                                 2.třída - vánoční tvoření s rodiči        16.00
                                                                 3.třída - besídka                               16.00
                                                                 4.třída -
vánoční tvoření s rodiči        16.30

19.12. Podologický průzkum (plosky nohy) - přihlášené děti                       dopoledne
       

         
                                                        
09. a 10.01. Bruslíme

14. a 15.01. Bruslíme

20. - 24.02. Týdnní projekt 3.třídy Za polárním kruhem

20. - 24.02. Souvislá praxe studenta SOŠS ve 3.třídě

22.01.  Návštěva Mgr. Bartošové z SPC Štíbrova ve 3.třídě – inkluze         dopoledne             přesunuto z 29.11., 06.12. a 8.1.       

22.01. Bruslíme 

28.01. Projekt 3. a 4.třídy s 8.třídou ZŠ - vyrábíme masky na Masopust

29.01. Bruslíme

30.01. Třídní projekt 1.třídy - Bílý den                                                      dopoledne

30.01. Třídní projekt pobočky Vozová - Pohádkový den
     

04.02. Bruslíme 1., 2., 3. třída a Vozová

04.02. Divadlo  O zeleném kocourkovi                                                      10.00 hod.

07.02. Celoškolkový projekt Masopust ve spolupráci s 8.b                       dopoledne

07.02. Třídní projekt 2.třídy - Masopust                                                    dopoledne

4.2. - 7.4. Průběžná praxe studentky 2.ročníku VOŠPg ve 4.třídě

11.02. Interaktivní projekt pro předškolní děti - Bezpečnostní průprava dětí (zaměřen              na prevenci úrazů, rizikové chování doma i 
venku a jednoduché základy první                pomoci)                                                                                           dopoledne

13.02. Návštěva Mgr.Machačové z SPC Sluníčko ve 2.třídě – inkluze         dopoledne

13.02. Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                              10.00 hod.
                                                        
                                              
13.02. Vyhodnocení Orientačních testů školní zralosti PhDr. Pohlovou z PPP
           ve 3. třídě, pro rodiče MŠ Na Smetance i pobočky Vozová
                                                                                 
           pouze 15.00 - 16.15 hod.
14.02. Třídní projekt 1.třídy - Pohádkový den - srdíčkový                           dopoledne

14.2. Třídní projekt 3.třídy - Vitamínový den                                               dopoledne

25.02. Společná akce 3. třídy a 8.b – Hrajeme si na trubky                         dopoledne

25.02. Třídní projekt pobočky Vozová -  Vločkování                                 dopoledne

26.02. Třídní projekt 4.třídy - Hudební den                                                 dopoledne

Od 12.3.2020 jsou všechny akce do odvolání zrušeny 
       
12.03. pobočka Vozová: Návštěva 1.třídy ZŠ Na Smetance                          zrušeno

16.03. pobočka Vozová: Návštěva medůz na Pankráci                              
zrušeno

19.03. Divadlo U Hasičů – O statečném kováři Mikešovi, pouze Smetanka dopoledne                       

20.03. Projekt 4.třídy - Ponožkový den                                                      dopoledne
                  
25. + 26.03. 23. velikonoční stonožková prodejní výstava  

26.03. 3. a 4.třída: Návštěva 1.třídy ZŠ Na Smetance

30.03. Fotografování Smetanka - jednotlivci (postava - doporučení - kalhoty, sukně,               šaty) a třída                                                                                     9.30 hod.

           Třídní projekt 1.třídy - Květinový den                                             dopoledne

           Třídní projekt 2.třídy - Příroda se probouzí                                     dopoledne

           Třídní projekt 3.třídy - Světový den vody - Vítáme jaro                  dopoledne

           Třídní projekt 4.třídy - Květinový den                                             dopoledne
        
           Třídní projekt pobočky Vozová - Sluníčkový den (termín bude upřesněn)        
       

 
13.04. Den otevřených dveří v MŠ - obě budovy + vydávání přihlášek                                                                                                                             14.00 - 17.00 hod.                                           

20.04. Divadlo v MŠ: Kocouří trampoty                     10.00 - 1., 2. třída a Vozová
              (3. a 4.třída v jiném termínu návštěva Medůz)

        
 Třídní projekt 1.třídy - Kočičí den                                                  dopoledne

           Třídní projekt 2.třídy - Jarní rašení                                                   dopoledne

           Třídní projekt 3.třídy - Mezinárodní den dětské knihy                      dopoledne

           Třídní projekt 4.třídy - Multikulturní den                                          dopoledne

           Třídní projekt 4.třídy - Vesmírný den                                               dopoledne
   
           Třídní projekt pobočky Vozová - Velikonoční dílnička (termín bude upřesněn)


           Celoškolní ekoprojekt - Den země (voda, příroda)                          dopoledne


04. + 05.05. Zápis do MŠ, vracení přihlášek                                 14.00 - 17.00 hod. 

05.05. Jdeme do divadla Minor:Mami, už tam budem?                     začátek 9.30 hod.

28.05. Karneval s Katkou a Gábinou                                                          dopoledne


           Třídní projekt 1.třídy - Den divokého západu                                    dopoledne

           Třídní projekt 2.třídy - Zkoumání světa                                            dopoledne

           Týdenní projekt 3.třídy - Za indiány                                                 dopoledne

           Týdenní projekt 4.třídy - Týden Prahy - Pražské památky               dopoledne
 
           Třídní projekt pobočky Vozová - Kytička pro maminku (termín bude upřesněn)

            Celoškolní projekt - Děti, hry a písnička - sportovní den                  dopoledne

            Celoškolní projekt - Den smyslů                                                      dopoledne

            Celoškolní ekoprojekt - Den země (voda, příroda)                          dopoledne

           Celoškolní projekt - Smetankovská olympiáda                                 dopoledne


1. - 12.06. Souvislá praxe studenta SOŠS ve 3.třídě

15.06.
7.smetankovská akademie v Divadle U hasičů                                 16.30 hod.

17.06. Poslední hodina hudebně-pohybového kroužku

           Třídní projekt 1.třídy - Den knihy                                                    dopoledne

           Třídní projekt 2.třídy - Barevný svět                                                dopoledne

           Třídní projekt 4.třídy - Těšíme se na prázdniny                                 dopoledne

          
Třídní projekt pobočky Vozová - Zahradní slavnost, karneval, loučení s                        předškoláky (termíny budou upřesněny) 

           


                                  
                Huráááá na prázdniny

           

           


           

           

          
 
           

           
 
           
                                                                      


   
        
    
 
                                                                                                                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------