./.html

                                             

                                                                                                                                                                                 září

 

                                              

     
                                                                                                         říjen 


                                                           
                                   

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

listopad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       prosinec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                 
leden                                                                                                                                                                                                                                                                                    únor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   březen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       duben  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    květen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  červen           

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jednorázové akce pro děti

           - školní rok 2018/2019

 jednotlivé akce budou aktuálně doplňovány

                                                                                      aktualizace k 3.6.2019 


10. – 21.09. Pomáháme se Světluškou – humanitární akce na podporu nevidomých         
         dětí  prodej předmětů

13.09. Zkouška hudebnosti - předškolní děti                                              dopoledne

17.09. Celoškolkový projekt Děti, hry a písnička                                       dopoledne

17.09. 1.hodina Angličtiny – přihlášené děti                                  13.45 – 14.30 hod.

18.09. 1. hodina Plavání – předškolní přihlášené děti                                  odpoledne

20.09. - 8.11. Průběžná praxe studentky VOŠPgS ve 2.třídě         čtvrtky dopoledne

25.09. Hudební koncert: Hrajeme a povídáme s hudbou                             dopoledne

27.09. Projekt ke dni české státnosti 2. + 3. + 4. třída - Povídání o Svatém Václavovi, a následná vycházka k soše sv. Václava na Václavské náměstí, 3. + 4.třída
                                                                                                                 dopoledne04.10. 1.hodina Keramiky – přihlášené děti                                  13.00 – 14.45 hod.

04.10. Projekt 4.třída – Význam potravin pro zdraví člověka                     dopoledne

08.10. Společná schůzka všech rodičů, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ. 
   
Po skončení následují třídní schůzky v jednotlivých třídách                      16.00 hod.

 
09.10. Projekt 2.třídy - Jablíčkový den                                                      dopoledne
 
09.10. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě (cca 2 měsíce)             dopoledne

11.10. 1. hodina Zumby – přihlášené děti                                      15.00 – 15.45 hod.

 
11.10. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Hranice a rituály ve výchově dětí, lektorka Mgr. Květa Hrbková, dlouholetá psychoterapeutka, supervizorka s více jak 20ti letou praxí, publikační činnost                                                15.45 – 17.30 hod.

11.10. Pobočka Vozová - Projekt Štrůdlování                                           dopoledne

 
12.10. Projekt 1.třídy - Kaštánkový den                                                    dopoledne
 
16.10. Projekt 3.třídy Jablíčkový den                                                         dopoledne
 
16.10. Školní projekt Kouzla přírody – na zahradě                                     dopoledne
 
17.10. Projekt 4.třídy – Den draků                                                            dopoledne

18.10. Celoškolkový projekt – Drakiáda                                                   dopoledne
 
22.10. Návštěva Mgr. Valákové z SPC Vertikála v 1.třídě – inkluze           dopoledne
 
24.10. Pobočka Vozová - Projekt Dýňodlabání společně s rodiči  15.30 – 17.00 hod.
 
25.10. Hudební pořad s Inkou: Oslava 100 let republiky                             10.00 hod.01.11. Projektový den 1., 2., 3. a 4.třídy - Strašidlácký den v maskách      dopoledne
 
02.11. Návštěva Mgr. Bartošové z SPC Štíbrova + pracovnice z ranné péče ve 3.třídě

07.11. 3.třída Návštěva Knihovny v Korunní ulici, program: Krtek a podzim    dopol.      
08.11. Fotografování jednotlivců                                                                10.00 hod.

 
08.11. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Pohybový rozvoj dětí předškolního věku s prezentací, lektorka Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc., vyučující na PF UK, publikační činnost                                                                         15.30 – 17.30 hod.
 
09.11. Den Válečných veteránů na Nám. Míru 3. + 4.třída                         dopoledne
 
12.11. Projekt 3.třídy – Hrnečkový den                                                    dopoledne

20.11. Hudební workshop: Bubny a hry (bubnujeme)                od 9.00 hod po skupinách

26.11. Foniatrické vyšetření zaměřené na včasný záchyt vad sluchu, řeči a hlasu
                                                                                                        – přihlášené děti

27.11. Vánoční stonožková výstava - prodej vánočních drobností 
           ve 3.třídě                                            12.30 - 13.00 hod.; 15.00 - 17.30 hod.

29.11. Pobočka Vozová -
Fotografování jednotlivců                                 10.00 hod.

30.11. Zdobení vánočního stromku na Náměstí Míru - 4.třída                   dopoledne

  
03.12. Vánoční dílnička pro děti a rodiče - pobočka Vozová        15.00 - 16.30 hod.

05.12. A je tady Mikuláš - Mikulášská nadílka                                         dopoledne


06.12. 4.třída - Návštěva v Národní galerie, program Vánoční příběh        dopoledne 
   
12.12. Vánoční nadílka pro děti - pobočka Vozová                                  dopoledne

12.12. Vánoční besídka pro rodiče - pobočka Vozová                             16.00 hod.

13.12. 1.třída - Vánoční tvoření + besídka pro rodiče                               16.00 hod.    
18.12. Vánoční nadílka pro děti                                                                dopoledne


18.12. Vánoční besídka pro rodiče                                             2.třída    16.00 hod.
                                                                                          3. + 4. třída    16.30 hod.
           Začátky besídek jsou stanoveny s ohledem na sourozence v daných třídách.

19.12. Divadlo: Jak chtěl skřítek zaspat vánoce                                         10.00 hod.


14.01. Břichomluvecké představení: Matýsek a jeho kamarádi                   10.00 hod.

17.01. Podologický průzkum - ploska nohy - přihlášené děti  Smetanka     dopoledne

22.01. Podologický průzkum - ploska nohy - přihlášené děti Vozová         dopoledne


23.01. Projekt 1.třídy Bílý den


25.01. Vozová návštěva Národního muzea, výstava Noemova archa

30.01. Projekt 4.třídy Pohádkový den

 31.01. Projekt 3.třídy Za polárním kruhem


05.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto na 19. a 20.2.    od 9.00 hod. po skupinách

05.02. Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                            10.00 hod.
                                               
05.02. Vyhodnocení Orientačních testů školní zralosti PhDr. Pohlovou z PPP
           ve 3. třídě, pro rodiče MŠ Na Smetance i pobočky Vozová
                                                                                         pouze 15.00 - 16.15 hod.
06.02. - 27.03. Průběžná praxe dvou studentek VOŠPg Praha 6 ve 2. a 4.třídě
            pravidelně středy a pátky dopoledne


18. – 22.02. Celotýdenní projekt 3.třídy Indiánskou stezkou

19.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou            fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto z 5.2. (4. + 2.tř.)                                                                                                                       od 9.00 hod. po skupinách

20.02. Naučný program: Zubní prevence – dentální hygiena ve spolupráci s Lékařskou             fakultou UK - z důvodu nemoci přesunuto z 5.2. (3. + 1.tř.)
                                                                                         od 9.00 hod. po skupinách
21.02. Projekt pobočky Vozová – Pohádkový den 

25.02. Ukázková hodina tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně) pro studenty
         PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ                dopoledne

25.02. Seznámení s nápravným programem HYPO ve 3.třídě                    16.00 hod.
           - pro děti, které půjdou do školy – na doporučení psychologa po Orientačních
             testech školní zralosti a po zvážení rodičů), přijďte se podívat pouze rodič 


27. + 28.2. Naučný pořad o zdravé stravě: Hrátky zdravé 5     dopoledne po třídách


04.03. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ 
        - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                          dopoledne

06.03. HYPO nápravný program lekce 1.+2. ve 3.třídě                            16.00 hod.

12.03. Návštěva z SPC Štíbrova - integrované dítě                                dopoledne

14.03.  Jednorázový projekt 4.třídy - Den vážné hudby                         dopoledne

15. - 22.3. Škola v přírodě Vřesník

19.03. Autorské čtení Kateřiny Pochmanové z knihy Domeček plný pohádek II.
         - ve spolupráci s nadačním fondem Světluška                                   10.00 hod.

20.03. HYPO nápravný program lekce 3.+4. ve 3.třídě                             16.00 hod.

25.03. Projektový den Vozové: Mašinkový den + návštěva divadla na hlavním nádraží:            Nejlokomotivovatější lokomotiva                                                  dopoledne 

25.03. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
         - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                        dopoledne


26.03. Celoškolkový ekoprojekt – Den vody                                            dopoledne

28.03. Společné fotografování                                                                  10.00 hod.
 

  
01.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
          - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                       dopoledne

03.04. HYPO nápravný program lekce 5.+6.
ve 3.třídě                             16.00 hod.

08.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
          - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                       dopoledne

08.04. Návštěva Mgr. Valákové z SPC v 1.třídě                                      dopoledne 

09. - 10.04.  22. velikonoční stonožková prodejní výstava -  slavnostně  zahájí
            zakladatelka Stonožky Běla Gran Jensen                           15.00 – 17.30 hod.
                                                                 10.04. 12.30 – 13.00, 15.00 – 17.00 hod.

12.04. Hudební workshop s Oranem Etkinem v Divadle Ponec pro nejstarší děti                                                                                                                           dopoledne

15.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
     - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                             dopoledne

16.04.
Jednorázový projekt 3. třídy - Světový den dětské knihy-Návštěva Knihovny            v Korunní ulici, program: Poprvé v knihovně                                         dopol. 

16.04. Den otevřených dveří + vydávání přihlášek                       14.00 - 17.00 hod.

17.04. Divadlo na hlavním nádraží - Smetanka:
Nejlokomotivovatější lokomotiva                                                                                                                      dopoledne

17.04. HYPO nápravný program lekce 7.+8.
ve 3.třídě                             16.00 hod.

23.04.Autorské čtení Kateřiny Pochmanové z knihy Domeček plný pohádek II.
         - ve spolupráci s nadačním fondem Světluška, přesunuto z 19.03.,
                                                           pro nemoc přesunuto na 30.5.      10.00 hod


25.04. Schůzka rodičů budoucích předškoláků                          16.00 hod. ve 3.třídě

25.04. Schůzka všech rodičů a vedení ZŠ a MŠ ve 2.třídě                        16.30 hod.

26.04. Celoškolní ekoprojekt Zelený den                                                  dopoledne

29.04. Projekt 1.třídy - Čarodejnický den                                                  dopoledne

29.04. Praxe studentů PedF UK 3.ročník bakalářského studia Učitelství pro MŠ
           - tělesné výchovy ve 4.třídě (v tělocvičně)                                       dopoledne


29.04. HYPO nápravný program lekce 9.+10.
ve 3.třídě                           16.00 hod.

30.04.Autorské čtení Kateřiny Pochmanové z knihy Domeček plný pohádek II.
         - ve spolupráci s nadačním fondem Světluška, přesunuto z 23.4.       10.00 hod .
                       

 
02. + 03.05. Zápis do MŠ, vracení přihlášek                                 14.00 - 17.00 hod. 

06.05. Tvořivé odpoledne ke Dni maminek                                   15.00 - 16.30 hod.
06. + 07.05. Zápis na prázdninový provoz, vracení přihlášek 

        Jednorázový projekt pobočky Vozová Kytičkový den - termín bude určen      13.05. Naučný pořad - Mobilní planetárium s interaktivním pořadem          dopoledne

16.05.Adaptační odpoledne pro děti přijaté do ZŠ Na Smetance (budoucí                             prvňáčkové)                                                                                    14.00 hod .

13. - 31.5.  Souvislá praxe studentky SPgŠ v Berouně ve 3.třídě

14.05. Oslava Dne matek – tvoření s maminkami                       1. + 2. tř. 16.00 hod.
                                        – tvoření s maminkami                              3.tř . 16.30 hod. 
                                       
– besídka                                                 4.tř.  16.30 hod.  

16.05. Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky přijaté na ZŠ Na Smetance        14.00 hod.

23.05. Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky přijaté na ZŠ Na Smetance        14.00 hod.

27.05. Sportovní hry – celoškolní projekt                                                  dopoledne


27.05. Den dětí – Dětská olympiáda                                                         dopoledne

27.05. Rozloučení předškoláků s rodiči na zahradě, pasování na školáky 15.00-17.00 hod.

29.05.  Celodenní výlet  - Vozová - Lužná - muzeum lokomotiv

30.05. Karneval s Katkou a Gábinou                                                       dopoledne

30.05. Adaptační kurz pro budoucí
prvňáčky přijaté na ZŠ Na Smetance        14.00 hod.

31.05. Celodenní výlet  - Farma Blaník - za skřítky


          Hospitace Fyzika – 4. třída  - termín bude upřesněn
   

03.06. Fotografování dětí ve Vozové                                                        dopoledne03.06. Adaptační odpoledne nově přijatých dětí pro školní rok 2019/2020  -                                                                           1.setkání                       15.15 - 16.00 hod.
   
03.06. Třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí do 1.třídy ZŠ Na Smetance

06.06. Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky přijaté na ZŠ Na Smetance        14.00 hod.

06.06. Schů
zka rodičů nově přijatých dětí                                                  15.00 hod.

10.06. Adaptační odpoledne nově přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 -
                                                     2.setkání                                 15.15 - 16.00 hod.

11.06.
Bublinová schow na rozloučení se školním rokem                           10.00 hod.

12.06. pobočka Vozová Rozloučení s předškoláky, Karneval + táborák
                                                                                               dopoledne, odpoledne
 
17.06.
Adaptační odpoledne nově přijatých dětí pro školní rok 2019/2020
                                                      3.setkání                               15.15 - 16.00 hod.


18.06. 
Vyhlášení soutěže „ Jím všechno“                                                  dopoledne
 
 
18.06. Poslední hodina plavání  

19.06. 6.smetankovská akademie v tělocvičně ZŠ                                    16.00 hod.

20.06.
Rozloučení se školním rokem všech tříd s překvapením                  dopoledne
         


        
         

 

 

      HURÁÁÁÁ         NA        PRÁZDNINY
                                                                                                                                           
.

                                  


           

           


           

           

          
 
           

           
 
           
                                                                      


   
        
    
 
                                                                                                                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------