./.html

                                             

                                                                                                                                                                                                           září

 

                                              

     
                       


                                                           
                                   

     říjen                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

listopad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           prosinec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      leden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       únor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  březen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  duben              

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    květen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 červen

Jednorázové akce pro děti

           - školní rok 2017/2018

 jednotlivé akce budou aktuálně doplňovány

    1.,2.,3.,4.třídy + pobočka Vozová - divadla, koncerty
                                                                                    aktualizace k 1.6.201811. – 20.09. Pomáháme se Světluškou – humanitární akce na podporu nevidomých                 dětí  prodej předmětů

14.09. Zkouška hudebnosti - předškolní děti                                         dopoledne

18.09. 1.hodina Angličtiny – přihlášené děti                              13.45 – 14.30 hod.


19.09. 1. hodina Plavání – předškolní přihlášené děti                             odpoledne


20.09. Celoškolkový projekt Děti, hry a písnička                                  dopoledne

21.09. 1. hodina Plavání pobočka Vozová                                            odpoledne

25.09. Projekt 4.třídy + 2. + 3.třída - Povídání o Svatém Václavovi      dopoledne

26.09. Projekt 1.+ 2. + 3. + 4.třídy Kouzla přírody (na zahradě)           dopoledne


26.09. Společná schůzka všech rodičů, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ.                         Po skončení následují třídní schůzky v jednotlivých třídách    16.30 hod.

27.09. Projekt 4.třídy - Svátek Svatého Václava - vycházka na Václavské náměstí


03.10. Divadlo: Malý pán (o kamarádství) - zrušeno - přesunuto na 9.10.  9.30 hod.

04.10.
Společná schůzka všech rodičů z pobočky Vozová                         16.00 hod.

04.10. 1.hodina Keramiky – přihlášené děti                              14.00 – 14.45 hod.

05.10. 1. hodina Tanečků – přihlášené děti                               15.00 – 15.45 hod.

09.10. Divadlo: Malý pán (o kamarádství) - přesunuto z 3.10.                 9.30 hod.

10. + 11.10. Projekt 1. třídy - Kaštánkový den

11.10 Projekt 4.třídy – Den zdraví

12.10. Podočka Vozová - Projekt Štrůdlování

12.10 Projekt 3.třídy Jablíčkový den - pečeme štrůdl

 
19.10. Projekt 2.třídy - Jablíčkový den
 
19.10. Projekt 4.třídy – Den draků

24.10 Celoškolkový projekt Drakiáda

31.10. Projekt 1. + 2. + 3. + 4.třídy - Strašidlácký den

31.10. Pobočka Vozová Projekt - Strašidlácký den


10.11. Den Válečných veteránů na Nám. Míru 3. + 4.třída                    dopoledne

15.11. Projekt 4. třídy – Národní galerie – Veletržní palác – seznámení s výtvar.  
           uměním                                                                                      dopoledne

16.11. Divadlo na Hlavním nádraží pobočka Vozová                                dopoledne

21.11. Projekt pobočky Vozové – Perníčkový den 

22.11. Projekt 3.třídy – Hrnečkový den

27.11. Divadlo: O Smolíčkovi a Červená Karkulka

28.11. Vánoční stonožková výstava - prodej vánočních drobností a 5. Originálního        smetankovského stonožkového dokreslovacího kalendáře pro rok 2018 ve 3.třídě                                 12.30 - 13.00 hod.; 15.00 - 17.30 hod.
         

01.12. Seminář pro učitele ze Slovenska - zrušeno nemoc                      dopoledne

04.12. Projekt 2.třídy – Navštíví nás Mikuláš, vánoční příběh                 dopoledne
                                                                                   

05.12. A je tady Mikuláš - Mikulášská nadílka                                      dopoledne

05.12. Fotografování jednotlivců - pobočka Vozová                             9.30 hod.

06.12. Vánoční dílnička pro děti a rodiče - pobočka Vozová   15.00 - 16.30 hod.

06.12. Fotografování jednotlivců                                                           10.00 hod.

07.12. Ukázková mikulášská hodina – Tanečky                                    15.00 hod.
           
07.12. Projekt 3.třídy – Pečeme cukroví 


11.12. Vánoční pohádka v Divadle U hasičů pořádaná MČ Praha 2, 3. + 4.třída

12.12. Vánoční nadílka pro děti                                                            dopoledne

12.12. Vánoční besídka pro rodiče                           1. + 2. + 3.třída    16.00 hod.
                                                                                           - 4. třída    16.30 hod.
           Začátky besídek jsou stanoveny s ohledem na sourozence v daných třídách.
                                                                        
13.12.Vánoční nadílka pro děti - pobočka Vozová                             dopoledne

13.12. Vánoční besídka pro rodiče - pobočka Vozová                      16.00 hod.

 
14.12. Divadlo: Andělé ze zapomenuté skříňky                                      10.30 hod.

18.12. Projekt 2.třídy Cesta do pohádkového města                              dopoledne

19.12.
Projekt 4.třídy –
Za historií Prahy - Anežský klášter – historie, příběhy,
           legendy                                                                                     dopoledne

20.12. Návštěva dětí z přípravné třídy ZŠ Na Smetance ve 3.třídě        dopoledne

20.12. Návštěva dětí z 1. třídy ZŠ Na Smetance ve 4. třídě                  dopoledne

21.12. Podologický průzkum - ploska nohy                                  - přihlášené děti


08.01. Projekt 3.třídy - Za polárním kruhem                                         dopoledne

10.01.
Návštěva dětí z přípravné třídy ZŠ Na Smetance ve 3.třídě        dopoledne

11.01. Foniatrické vyšetření zaměřené na včasný záchyt vad sluchu, řeči a hlasu

                                                                                                    – přihlášené děti

17.01. Projekt 4.třídy - Den knihy                                                         dopoledne

17.01. Projekt 1. třídy - Bílý den                                                           dopoledne

18.01.
Podologický průzkum - ploska nohy, 2.část                        - přihlášené děti

23.01. Hudebně divadelní představení : Štístko a Poupěnka                   10.00 hod.

24.01. 4. třída - vycházka do Národní galerie ve Veletržním paláci na téma: Seznámení se s díly českého a světového kubismu.                                dopoledne

22.-26.01 Týden zubní prevence  Nechci kazy            všechny třídy dopoledne


13.02. Projekt 1.třídy - Valentýnský den                                              dopoledne

13.02.Projekt 2.třídy - Masopust                                                         dopoledne

13.02. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s ředitelkou PaeDr. Hanou Vítovou a uč. elementaristkou a speciální pedagožkou ze ZŠ Na Smetance PaedDr. Šárkou Kučerovou                                                                                    
         16.00 hod.
 
14.02. Projekt 4.třídy – Pohádkový den                                               dopoledne

15.02. Projekt pobočky Vozová - Pohádkový den                                dopoledne

19. - 23.2. Týdenní projekt 3.třídy - Olympijské hry

19.02. Projekt 2.třídy - Pohádkový den                                                dopoledne

20.02. 
Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                         
 10.00 hod.
                
- z důvodu nemoci paní psycholožky přesunuto na 19.3.2018

20.02. Vyhodnocení Orientačních testů školní zralosti PhDr. Pohlovou z PPP ve 3. třídě, pro rodiče MŠ Na Smetance i pobočky Vozová   pouze 15.00 - 16.15 hod.                        - z důvodu nemoci paní psycholožky přesunuto na 19.3.2018

21.02. Projekt 2. + 4.třídy - Magický vznik barev                                 dopoledne

22.02. Projekt Dental Prevention ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK „O zoubkovi  popletovi“ – zubní prevence (děti si přinesou zubní kartáček)  dopoledne

23.02. Projektový den 3. třídy - Vitamínový den                                   dopoledne

27.02. Naučný pořad: Rétorický kabaret  
- z důvodu nemoci přesunuto na 03.05.                                      
27.02. Seznámení s nápravným programem HYPO ve 3.třídě pro děti, které půjdou do školy - na doporučení psychologa po Orientačních testech školní zralosti nebo po zvážení rodičů, přijďte se podívat, pouze rodič   16.00 hod. 


07.03. Schůzka rodičů dětí odjíždějících na ŠVP                                  16.00 hod.

12. - 23.03. Souvislá praxe studentky PF UK ve 4.třídě                       dopoledne  
 
13.03. Autorské čtení Kateřiny Pochmanové z knihy Domeček plný pohádek II.                                                      z důvodu nemoci přesunuto na 28.3.        10.00 h.

14.03. Projekt 1.třídy – Květinový den                                                 dopoledne
 
19.03. Orientační testy školní zralosti – pro děti, které dovrší v letošním školním
           roce 6ti a více let  i pobočka Vozová                                         10.00 hod.

                                    z důvodu nemoci paní psycholožky přesunuto z 20.2.

19.03. Vyhodnocení Orientačních testů školní zralosti PhDr. Pohlovou z PPP ve           3. třídě, 
pro rodiče MŠ Na Smetance i pobočky Vozová pouze 15.00-16.15                                         z důvodu nemoci paní psycholožky přesunuto z 20.2.
 
20. -21.03.  21. velikonoční stonožková prodejní výstava -  slavnostně  zahájí
            zakladatelka Stonožky Běla Gran Jensen                     15.00 – 17.30 hod.
                                                            21.03. 12.30 – 13.00, 15.00 – 17.00 hod.

 
21.03. Společné fotografování                                                              10.00 hod.
 
22.03. Celoškolkový projekt – Den vody                                             dopoledne
 
26.03. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě                              dopoledne  
 
27.03. HYPO nápravný program lekce 1.                                             16.00 hod.

28.03. Autorské čtení Kateřiny Pochmanové z knihy Domeček plný pohádek II.                                                           přesunuto z 13.3.                             10.00 hod.


03.04. 3.třída – Návštěva České televize + natáčení Kouzelné školky   dopoledne

 
03.04. HYPO nápravný program lekce 2.                                            16.00 hod.
 
04.04. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě                              dopoledne  
 
06. – 13.04. Škola v přírodě Vřesník
 
09.04. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě                              dopoledne  
 
10.04. HYPO nápravný program lekce 3. + 4.                                     16.00 hod.

16.04. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě                              dopoledne  
 
16.04. Divadlo: Ptačí cirkus                                                                  dopoledne
 
17.04. Den otevřených dveří + vydávání přihlášek                    14.00 - 17.00 hod.
 
19.04. Celoškolkový projekt – Zelený den                                            dopoledne
 
23.04. Průběžná praxe studentky PF UK ve 4.třídě                               dopoledne  
 
24.04. dopoledne návštěva výstavy "Od Čertíka Bertíka po Déčko!  v České televizi, část 2. + 3. + 4.třídy - zdarma                                                dopoledne
 
24.04.  Hudební workshop - Oran Etkin (renomovaný americký klarinetista) - Příběh, který je dětem interaktivně předáván skrze písně známých světových melodií,
část 2. + 3. + 4.třídy - zdarma                                                             dopoledne

24.04. HYPO nápravný program lekce 5. + 6. + 7.                               16.00 hod.  
 
25.04. Jednorázový projekt 3. třídy - Světový den dětské knihy            dopoledne


02. + 03.05. Zápis do MŠ, vracení přihlášek                           14.00 - 17.00 hod.

 
03.05. Naučný pořad: Rétorický kabaret                                              10.00 hod.
                             z důvodu nemoci přesunuto z 27.2. - zrušeno divadlem

04.05. Naučný pořad: Evelínko, nemlaskej - Etika stolování


09.05. Generálka Akademie MŠ a ZŠ na Smetance                             dopoledne                              
10.05. Generálka Akademie MŠ a ZŠ na Smetance od 14 hodin v Divadle U hasičů
                                                   (vystupující děti z 2. + 3. + 4.třídy)

10.05. Akademie MŠ a ZŠ na Smetance ke 130 výročí založení školní budovy
                              Na Smetance od 17 hodin v Divadle U hasičů (vystupující děti)
           - program a možnost zakoupení vstupenky  bude zasláno e-mailem
 
14.05. Fotografování dětí ve Vozové                                                     dopoledne

14.05.
HYPO nápravný program lekce 8. + 9. + 10.                             16.00 hod.
 
15.05. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Rozvoj dítěte v MŠ – jemná
 motorika, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání a podobně,
lektor PaedDr. Dana Švancarová, dlouholetá speciální pedagožka, vytvořila Diagnostiku předškolního dítěte, bohatá publikační činnost        15.30 – 17.30 hod.

16.05 Akce Prahy 2 - Ekofestival aneb tradiční den s Komwagem - 3. třída
                                                                                                             dopoledne
 
17.05. Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky v ZŠ Na Smetance 14.00 hod.
 
17.05. Oslava Dne matek – besídky                             1. + 2. + 3.třída 16.00 hod. 
                                                                                                4.třída   16.30 hod.
21.05. Sportovní hry – celoškolní projekt                                              dopoledne  

21.05. Návštěva předškoláků pobočky Vozová v 1.třídě ZŠ Na Smetance


23.05. Celodenní výlet   Cyklovláčkem do Ostré nad Labem Botanicus

24.05. Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky v ZŠ Na Smetance  14.00 hod.
 
29.05. Seminář pro rodiče v rámci Šablon EU – Možnosti ovlivnění nepozorných, neklidných a nesoustředěných dětí pomocí krátkých relaxačních technik zaměřených
na uvolnění, odpočinek, lektorka PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, dlouholetá psycholožka, speciální pedagožka, školní psycholožka, bohatá publikační činnost                                                                                     15.30 – 17.30 hod.

 
30.05. Hospitace Fyzika – 4. třída                                                           9.00 hod.


30.05. Karneval s Katkou a Gábinou                                                     dopoledne

 
30.05. Schůzka rodičů nově přijatých dětí – ve 3. třídě                           16.00 hod.

31.05. Den dětí – Dětská olympiáda                                                      dopoledne 

31.05.
Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky v ZŠ Na Smetance 14.00 hod.
           Návštěva 3.třídy v přípravné třídě - datum bude upřesněno
 
             
04.06. Schůzka rodičů nově přijatých dětí do pobočky Vozová, v pobočce                              Vozová                                                                               16.00 hod.

05.06. Vědecké laborky – vědecký workshop                                  dopoledne

05.06. Adaptační odpoledne nově přijatých dětí pro školní rok 2018/2019  -                                                                  1.setkání                       15.15. - 16.00 hod.
06.06. Schůzka rodičů dětí, které budou plnit ve školním roce 2018/19 povinné předškolní vzdělávání (děti, které k 31.8.18 dovrší 5ti let) – ve 3.třídě   16.00 hod.

06.06. Třídní projekty 2. a 3.třídy - Indiánský den                                 dopoledne

06.06.Poslední hodina keramiky 
      

07.06.
Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky v ZŠ Na Smetance 14.00 hod.

11.06.Společná akce 1.A ZŠ Na Smetance a 4.třídy MŠ Na Smetance – společné  
          hry
na zahradě                                                                            dopoledne

11.06. Slavnostní rozloučení s předškoláky - pasování na školáky 4.třída  

11.06. Rozloučení s předškoláky – děti a rodiče                          14.00-16.00 hod.

12.06.
Adaptační odpoledne nově přijatých dětí pro školní rok 2018/2019 -
                                                     2.setkání                       15.15. - 16.00 hod.

12.06. Poslední hodina plavání

13.06. Rozloučení se školním rokem všech tříd s překvapením              dopoledne

13.06. pobočka Vozová Rozloučení s předškoláky, Karneval + táborák
                                                                                           dopoledne, odpoledne
14.06.
Vyhlášení soutěže „ Jím všechno“                                               dopoledne

18.06. Slavnostní rozloučení s předškoláky - pasování na školáky  3.třída

18.06. Poslední hodina Angličtiny

18.06. – 22.06. v tomto týdnu kontrolní testy HYPO + vyhodnocení

Závěrečné setkání s vyhodnocením HYPO programu                 16.00 hod.
                                                       - datum bude upřesněno v týdnu 18. - 22.06.

19.06.
Adaptační odpoledne nově přijatých dětí pro školní rok 2018/2019 -
                                                   3.setkání                       15.15. - 16.00 hod.   
20.06. Bublinová schow na rozloučení se školním rokem                       10.00 hod.                                             
      

 

                                                                                                                

.


                                  


           

           

           

           

          
 
           

           
 
           
                                                                      


   
        
    
 
                                                                                                                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------