./.html

Projekty – školní rok 2018/2019

      Školní dlouhodobé projekty:

          -    Pohyb v rozmanitých podobách  - celoroční zařazování v průběhu pobytu dětí v MŠ

          -    Radujme se s knížkou, čtenářská gramotnost, logopedie – celoroční zařazování v průběhu pobytu                      dětí v MŠ

          -    Stonožka


               Dále v průběhu školního roku budou realizovýny jednorázové školní a třídní projekty
               - viz informace na www - záložka Aktuální iformace, e-maily zákonným zástupcům, nástěnka.