./.html

     
    Projekty – školní rok 2020/2021


   Školní dlouhodobé projekty:

 •  Pohyb v rozmanitých podobách  - celoroční zařazování v průběhu pobytu dětí v MŠ
 •  Radujme se s knížkou, čtenářská gramotnost, logopedie – celoroční zařazování v průběhu pobytu       dětí v MŠ
 •  Stonožka 
 •  Smetankovská akademie


               Dále v průběhu školního roku budou realizovýny jednorázové školní a třídní projekty
               -  i viz informace na www - záložka Jednorázové akce, e-maily zákonným zástupcům, nástěnka.     Školní jednorázové projekty:  
 • Den zvířat
 • Drakiáda
 • Masopust
 • Den smyslů
 • Hokusy pokusy
 • Děti, hry a písnička (podzim, jaro)
 • Olympiáda     Třídní jednorázové projekty: 
   
     
     1.třída -
Podzimní den, Divadelně-pohybový den, Srdíčkový den, Plyšový den, Den knihy,                    Den maminek

     2.třída - Plody naší zahrady, Jablíčkový den, Dýňový den, Oslava adventu a vánoc,                            Příroda se probouzí, Velikonoční tvoření, Sluníčkový den

     3.třída - Jablíčkový den, Podzimní den, Za polárním kruhem (týdenní projekt), Světový                        den vody - vítáme jaro, Mezinárodní den dětské knihy, Za indiány (týdenní                            projekt)

 
  4.třída - Halloweenské dny (2 dny), Dračí den, Vánoční den, Podmořský den, Hudební den,                    Ponožkový den, Vesmírný den (2 dny), Toulky  Prahou (týdenní)

    5.třída pobočka Vozová -
Jablíčkový den, Les ve školce (týdenní projekt), Vánoční                            tvoření, Vánoční těšení, Vločkování, Pohádkový den, Sluníčkový den, Kytičkový                    den, Srdíčkový den, Den dětí, Loučení s předškoláky

 
    Projekty – školní rok 2019/2020 


   Školní dlouhodobé projekty:

 •  Pohyb v rozmanitých podobách  - celoroční zařazování v průběhu pobytu dětí v MŠ
 •  Radujme se s knížkou, čtenářská gramotnost, logopedie – celoroční zařazování v průběhu pobytu       dětí v MŠ
 •  Stonožka
 •  Smetankovská akademie


               Dále v průběhu školního roku budou realizovýny jednorázové školní a třídní projekty
               -  i viz informace na www - záložka Aktuální iformace, e-maily zákonným zástupcům, nástěnka.     Školní jednorázové projekty:

 • Drakiáda
 • Strašidlácký den
 • Den země (voda, příroda
 • Masopust
 • Den smyslů
 • Hokusy pokusy
 • Děti, hry a písnička
 • Olympiáda      Třídní jednorázové projekty:


     1.třída -
Podzimní den, Kaštánkový den, Strašidelný den, Bílý den, Pohádkový - srdíčkový                    den, Květinový den, Kočičí den, Den divokého západu, Den knihy

     2.třída - Plody naší zahrádky, Jablíčkový den, Barevný den, Masopust, Příroda se                                probouzí, Jarní rašení, Barevný svět

     3.třída - Hrníčkový den, Jablíčkový den, Pečeme vánoční cukroví, Za polárním kruhem                          (týdenní projekt), Vitamínový den, Světový den vody - vítáme jaro, Mezinárodní                    den dětské knihy, Za indiány (týdenní projekt)

 
  4.třída - Jablíčkový den, Halloweenské dny (2 dny), Barevný den, Bílý den, Hudební den,                       Květinový den, Multikulturní den, Vesmírný den, Týden Prahy - kulturní, Těšíme se                   na prázdniny

    5.třída pobočka Vozová - Štrůdlování, Les ve školce (týdenní projekt), Dýňování s rodiči,                   Mašinkový den, Vánoční dílnička s rodiči, Pohádkový den, Vločkování, Sluníčkový                     den, Velikonoční dílnička s rodiči, Kytička pro maminku, Zahradní slavnost,                               Karneval, Rozloučení s předškoláky
 
,