./.html

Projekty – školní rok 2017/2018

Členění:  
01. školní dlouhodobé
02. školní jednorázové
03. třídní dlouhodobé
04. třídní jednorázové


01.    Školní dlouhodobé projekty:

-    Pohyb v rozmanitých podobách  - celoroční zařazování v průběhu pobytu dětí v MŠ

-    Radujme se s knížkou, čtenářská gramotnost, logopedie – celoroční zařazování v průběhu pobytu dětí v MŠ

-    Akademie 
-    Stonožka


02.     Školní jednorázové projekty:

-    Děti, hry a písnička                   garant: Mrázková
-    Kouzlo přírody – voda              garant: Mrázková, Slámová
-    Kouzlo přírody – vzduch          garant: Mrázková, Slámová
-    Sportovní hry                            garant: Mrázková
-    Ekologie:  drakiáda                  garant: Kotlínová
                   Den vody                 garant:Kotlínová        
                   Zelený den              garant: Kotlínová


03.    Třídní dlouhodobé projekty:

2.    třída  -  Hudba a pohyb v rozmanitých podobách
3.    třída  -  Stonožka
4.    třída  -  Odstín hudby                                garant: Slámová
              Po stopách našich babiček           garant: Mrázková
5.    třída   -  Příroda kolem nás
              Menu pro změnu – „každé dítě by se mělo učit o
              Jídle“ – Jamie Oliver


04.     Třídní jednorázové projekty:

1.    třída: X.     Kaštánkový den        XI.  Halloweenský den (dýňový)
I.     Bílý den                  II. Valentýnský den (srdíčkový)
III.    Květinový den       IV.   Den na divokém Západě
V.    Zvířátkový den      VI.   Den otců   

2.    třída: X.  Jablíčkový den, Halloween
            XII.  Navštíví nás Mikuláš, vánoční příběh
I.    Sněhový den                  II.   Masopust, karneval
II.    Pohádkový den              V.  Indiánský den
                

    
3.    třída: IX. Světluška září v září        X.  Jablíčkový den
            XI. Hrnečkový den                    XII. Pečeme cukroví
I.    Za polárním kruhem                       II. Vitamínový den
II.   Olympijské hry
III.   Světový den vody              
IV.   Mezinárodní den dětské knihy
IV.   Indiánský den


4.    třída:  IX. Vzpomínky z cest, Svatý Václav
            X. Den zdraví, Den draků
             XI. národní galérie – Veletržní palác – seznámení
                   s výtvarným uměním
             XII. Anežský klášter – historie, příběhy, legendy
I.    Den knihy
II.    Pohádkový den
III.    Den vážné hudby
IV.    Valdštejnská zahrada – zahradní architektura  


5.    třída: X. Štrůdlování, Strašidlácký den
            XI./XII.  Perníčkový den              I. Bílý vločkový den       
Pohádkový den                III. Sluníčkový den    Duhový týden