./.html

Prázdninový provoz

   
     


                        Prázdninový provoz 2019

Vážení rodiče, 

ve dnech 1. 7. – 2. 8. 2019 a 19. – 30. 8. 2019 bude v MŠ Na Smetance přerušen            provoz. Prázdninový provoz budeme zajišťovat ve dnech 5. – 16. 8. 2019.  
Kapacita je plně naplněna.

   

Prázdninový provoz zajišťují:

    1. MŠ Čtyřlístek Římská           1. - 19. 7. 2019
    2. MŠ Šumavská                     22. 7. - 2. 8. 2019
    3. ZŠ a MŠ Na Smetance         5. 8. -  16. 8. 2019


  

Informace pro rodiče dětí zapsaných na prázdninový provoz 2019

 

-          Všechny děti budou docházet do MŠ Na Smetance (pobočka Vozová není v provozu)

-          Provoz MŠ 7,00 – 17,00 (v 17,00 se MŠ uzamyká)

-          Příchod dětí je do 8,30. Děti předávejte OSOBNĚ učitelkám ve třídě. Od 7,00 do 8,30 a 12,35 až 13,00 Vám dveře budou odemčeny automaticky, není potřeba zvonit. V ostatní dobu zvoňte na danou třídu.

-          Informace o rozdělení škole do tříd bude uvedena na prosklených dveřích ve vstupním vestibulu. Na značkách dané třídy najdete jméno Vašeho dítěte ve zkratce – 3 písmena z příjmení a 3 písmena ze jména (např. Petra Juhanová JUHPET)


-          Vyzvedávání po obědě: 12,35 – 13,00.

-          Odpolední vyzvedávání od 15,00.

-          V případě hezkého počasí bude na prosklených dveřích vývěska „Děti jsou na zahradě“. Vstup na zahradu školky je pravým bočním vchodem – zelená vrata. Projdete za budovu školy, následně budete vpuštěni na zahradu. Odchod ze zahrady stejným způsobem.

-          Vyzvedávání dítěte: Dítě vyzvedává zákonný zástupce, či osoba zástupcem zplnomocněna – formulář Zmocnění k vyzvedávání dítěte (možná kontrola průkazu totožnosti).

-          Zmocnění k vyzvedávání dítěte si vyzvednete ve vaší třídě.

-          Děti budou v případě pěkného počasí převážně venku, dejte dětem pohodlné oblečení a pokrývku hlavy. Pitný režim zajišťuje škola.

-          Oblečení: Děti musí mít převlečení do třídy, na ven, pyžamo, náhradní oblečení. Přizpůsobte aktuálnímu počasí.

-          V případě, že se vaše dítě při spaní ještě pomočuje, prosíme nahlaste tuto skutečnosti třídní učitelce.