./.html

Rodičovská rada

Ve spolupráci s rodiči + rodičovskou radou při MŠ Na Smetance je každoročně pro děti připravován celoroční kulturní program. Divadla 1-2 x v měsíci, karneval, soutěže, besídky.

Oslavy tradičních svátků Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne dětí, výlety.

Rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, ukázkové hospitace, výtvarné výstavy pro rodiče + další veřejnost, společné akce, vydávání smetankovských knih a kuchařek, Informatoria naší MŠ s CD (fotografie z akcí za celý rok).

     Spolek rodičů při MŠ Na Smetance pro školní rok 2020/2021

     Spolek rodičů při MŠ Na Smetance, z.s., Na Smetance 505/1,Vinohrady, 120 00 Praha 2 byl zapsán 1.10.2020 do Spolkového rejstříku u městského soudu v Praze. Předseda spolku je Veronika Vasić.

Rodiče byly informováni infomailem.

          1.třída 
2.třída  pí. Vasićová
3.třída  pí. Knoflíčková
4.třída  pí. Arora
Vozová pí. Hájková (Hála), pí. Mejsnarová, pí. Svašková (Heřmanová)

Rodičovská rada bude doplněna.

 


       Rodičovská rada pro školní rok 2019/2020

1.třída  pí. Knoflíčková, Vasičová 
2.třída  pí.  Arora
3.třída  pí. Nováková (De Blasio), p. Šuch
4.třída  pí. Populová, p. Strobach
Vozová pí. Hájková (Hála), pí. Mejsnarová, pí. Svašková (Heřmanová) 

Rodičovská rada (RR) při MŠ Na Smetance konaná dne 6.2.2020  ve 3.třídě

 
01.  Rekapitulace akcí 1.pololetí školního roku 2019/2020 – příjmy a výdaje rodičovského příspěvku
02.  Návrhy akcí na 2.pololetí školního roku, výběr příspěvku
03.  Postupy při vzniku nového spolku - informace, jak funguje v ZŠ
04.  Různé


         Rodičovská rada (RR) při MŠ Na Smetance konaná dne 21.11.2019  ve 3.třídě

 
01.  Rekapitulace školního roku 2018/2019 – příjmy a výdaje rodičovského příspěvku
02.  Složení rodičovské rady + doplnění zástupců na třídách 1., 2. 3. třídy a Vozová pro školní rok 2019/2020
03. Rodičovské příspěvky a využití v 09-12/2019
04. Možnosti participace rodičů na chodu školky/fungování rodičovské rady po 31.12.2019  
05.  Různé  Rodičovská rada (RR) při MŠ Na Smetance konaná dne 17.9.2019


 
Společná schůzka zákonných zástupců, Rodičovské rady, zaměstnanců MŠ, konaná dne 17.9.2019
 
Program:
Mateřská škola
01.  Předškolní vzdělávání MŠ Na Smetance
         Školní plán pro školní rok 2019/2020
         Školní řád pro školní rok 2019/2020 v úpravě
02.  Naplněnost kapacity MŠ k 17.9.2019
03.  Informace – GDPR
04.  Informace – platby a termín v MŠ
06. Informace o termínech zápisu do ZŠ i MŠ
07. Informace o stavu budovy a zahrady MŠ ,  nové hřiště
08.   Informace – Hnutí na vlastních nohou – Stonožka
9.  Různé

Rodičovská rada
01.  Rekapitulace školního roku 2018/2019 – příjmy a výdaje rodičovského příspěvku
02.  Složení rodičovské rady + doplnění zástupců 1., 2. a 3. třídy pro školní rok 2019/2020
03.  Návrh akcí, příspěvku, rozpočtu pro období 9-12/2019
04. Od 1/2020 dojde k založení spolku rodičů a účtu, na který budou příspěvky posílány
05. Zástupci rodičovské rady zajistí vznik spolku a účtu, rodiče budou informování na Valné hromadě, kterou svolá RR
06.  Různé


  Rodičovská rada pro školní rok 2018/2019   

Rodičovská rada (RR) při MŠ Na Smetance konaná dne 17.6.2019

 01.   Rekapitulace : Školní rok 2018/2019

          - Příjmy (příspěvek pobočka Vozová a přípravná třída ZŠ a čerpání rodičovského   
             příspěvku na jednorázové akce a vratky
          - seznámení s vyúčtováním
 
02.   schválení výše zůstatku na pořízení výtvarného materiálu pro všechny třídy ve výši 3.054,-
 
03.   informace k vytvoření spolku, které se uskuteční na podzim 2019. Předpoklad vzniku k 1.1.2020
04.   předání kontaktů na všechny rodiče – schváleno všemi přítomnými rodiči, zasláno infomailem
 
05.   Rodičovská rada – školní rok 2018/2019
1.tř.   pí. Vasić, pí.Halamková
2.tř.   pí. Brůžková, p. Šuch
3.tř.   pí. Populová, Seidler, p. Strobach
4.tř.   pí. Lucká, p. Chrástová
 
06.   Různé
 
Vyúčtování vyvěšeno na dřevěných dveřích MŠ.
                                                                                                                                                                                            18.6.2019                                                                                              Rodičovská rada
 


 
Zápis ze schůzky Rodičovské rady + zást. MŠ konané dne 29.1.2019

Přítomni:

Rodičovská rada – 2 zástupci 2. třídy, 1 zástupci 3 třídy, 1 zástupce 4 třídy

MŠ – ředitelka, zástupkyně ředitelky

 

Program:

01.  Předání ddokumentů a rodičovských příspěvků   


                                                                                              Zapsala:

                                                                                              J. Belšanová

 

Zápis ze schůzky Rodičovské rady + zást. MŠ konané dne 8.10.2018

 

Přítomni:

Rodičovská rada – 2 zástupci 2. třídy, 2 zástupci 3 třídy, 1 zástupce 4 třídy

MŠ – ředitelka, zástupkyně ředitelky

 

Program:

01.  Rekapitulace školního roku 2017/2018 – příjmy a čerpání rodičovského příspěvku na jednorázové akce

02.  Návrh akcí, příspěvku, návrh rozpočtu pro školní rok 2018/2019

03.  Platba rodičovského příspěvku, viz. vývěsky u tříd

04.  Různé

05.   

Schůzky Rodičovské rady jsou 3x ročně a dle potřeby pro projednání aktuálních informací.

 

Po projednání programu rodičovské rady na společné schůzce zákonných zástupců, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ bude zápis z této společné schůzky zaslán na všechny maily zákonných zástupců.

 

                                                                                              Zapsala:

                                                                                              J. Belšanová

 


  

Společná schůzka zákonných zástupců, Rodičovské rady, zaměstnanců MŠ, konaná dne 8.10.2018

 

Program:

Mateřská škola

01.  Předškolní vzdělávání MŠ Na Smetance

-          Školní plán pro školní rok 2018/2019

-          Školní řád pro školní rok 2018/2019

02.  Naplněnost kapacity MŠ k 30.9.2018

03.  Informace – GDPR

04.  Informace – stravování v MŠ

05.  Informace – platby a termín v MŠ

06.  Informace – sloučení MŠ a ZŠ Na Smetance k 1.1.2019

07.  Informace o termínech zápisu do ZŠ i MŠ

08.  Informace o stavu budovy a zahrady MŠ

09.  Informace – Hnutí na vlastních nohou – Stonožka

10.  Informace – logopedická péče v MŠ

11.  Různé

Rodičovská rada

01.  Rekapitulace školního roku 2017/2018 – příjmy a výdaje rodičovského příspěvku

02.  Složení rodičovské rady + doplnění zástupců 1. třídy pro školní rok 2018/2019

03.  Návrh akcí, příspěvku, rozpočtu pro školní rok 2018/2019

04.  Různé

J. Belšanová