./.html

Rodičovská rada

Ve spolupráci s rodiči + rodičovskou radou při MŠ Na Smetance je každoročně pro děti připravován celoroční kulturní program . Divadla 1-2 x v měsíci, karneval, soutěže, besídky.

Oslavy tradičních svátků Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne dětí, výlety.

Rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, ukázkové hospitace, výtvarné výstavy pro rodiče + další veřejnost, společné akce, vydávání smetankovských knih a kuchařek, Informatoria naší MŠ s CD (fotografie z akcí za celý rok).

     Zápis ze schůzky Rodičovské rady + zást. MŠ konané dne 29.1.2019

Přítomni:

Rodičovská rada – 2 zástupci 2. třídy, 1 zástupci 3 třídy, 1 zástupce 4 třídy

MŠ – ředitelka, zástupkyně ředitelky

 

Program:

01.  Předání ddokumentů a rodičovských příspěvků   


                                                                                              Zapsala:

                                                                                              J. Belšanová

 

Zápis ze schůzky Rodičovské rady + zást. MŠ konané dne 8.10.2018

 

Přítomni:

Rodičovská rada – 2 zástupci 2. třídy, 2 zástupci 3 třídy, 1 zástupce 4 třídy

MŠ – ředitelka, zástupkyně ředitelky

 

Program:

01.  Rekapitulace školního roku 2017/2018 – příjmy a čerpání rodičovského příspěvku na jednorázové akce

02.  Návrh akcí, příspěvku, návrh rozpočtu pro školní rok 2018/2019

03.  Platba rodičovského příspěvku, viz. vývěsky u tříd

04.  Různé

05.   

Schůzky Rodičovské rady jsou 3x ročně a dle potřeby pro projednání aktuálních informací.

 

Po projednání programu rodičovské rady na společné schůzce zákonných zástupců, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ bude zápis z této společné schůzky zaslán na všechny maily zákonných zástupců.

 

                                                                                              Zapsala:

                                                                                              J. Belšanová

 


  

Společná schůzka zákonných zástupců, Rodičovské rady, zaměstnanců MŠ, konaná dne 8.10.2018

 

Program:

Mateřská škola

01.  Předškolní vzdělávání MŠ Na Smetance

-          Školní plán pro školní rok 2018/2019

-          Školní řád pro školní rok 2018/2019

02.  Naplněnost kapacity MŠ k 30.9.2018

03.  Informace – GDPR

04.  Informace – stravování v MŠ

05.  Informace – platby a termín v MŠ

06.  Informace – sloučení MŠ a ZŠ Na Smetance k 1.1.2019

07.  Informace o termínech zápisu do ZŠ i MŠ

08.  Informace o stavu budovy a zahrady MŠ

09.  Informace – Hnutí na vlastních nohou – Stonožka

10.  Informace – logopedická péče v MŠ

11.  Různé

Rodičovská rada

01.  Rekapitulace školního roku 2017/2018 – příjmy a výdaje rodičovského příspěvku

02.  Složení rodičovské rady + doplnění zástupců 1. třídy pro školní rok 2018/2019

03.  Návrh akcí, příspěvku, rozpočtu pro školní rok 2018/2019

04.  Různé

J. Belšanová