./.html

Rodičovská rada

Ve spolupráci s rodiči + rodičovskou radou při MŠ Na Smetance je každoročně pro děti připravován celoroční kulturní program . Divadla 1-2 x v měsíci, karneval, soutěže, besídky.

Oslavy tradičních svátků Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne dětí, výlety.

Rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, ukázkové hospitace, výtvarné výstavy pro rodiče + další veřejnost, společné akce, vydávání smetankovských knih a kuchařek, Informatoria naší MŠ s CD (fotografie z akcí za celý rok).

 

       Rodičovská rada pro školní rok 2019/2020

1.třída  pí. Knoflíčková, Vasičová 
2.třída  pí.  Arora 
3.třída  pí. Nováková (De Blasio), p. Šuch
4.třída  pí. Populová, p. Strobach
Vozová pí. Hájková (Hála), pí. Mejsnarová, pí. Svašková (Heřmanová) 

 

   Rodičovská rada (RR) při MŠ Na Smetance konaná dne 17.6.2019

 

01.   Rekapitulace : Školní rok 2018/2019
          - Příjmy (příspěvek pobočka Vozová a přípravná třída ZŠ a čerpání rodičovského   
             příspěvku na jednorázové akce a vratky
          - seznámení s vyúčtováním
 
02.   schválení výše zůstatku na pořízení výtvarného materiálu pro všechny třídy ve výši 3.054,-
 
03.   informace k vytvoření spolku, které se uskuteční na podzim 2019. Předpoklad vzniku k 1.1.2020
04.   předání kontaktů na všechny rodiče – schváleno všemi přítomnými rodiči, zasláno infomailem
 
05.   Rodičovská rada – školní rok 2018/2019
1.tř.   pí. Vasić, pí.Halamková
2.tř.   pí. Brůžková, p. Šuch
3.tř.   pí. Populová, Seidler, p. Strobach
4.tř.   pí. Lucká, p. Chrástová
 
06.   Různé
 
Vyúčtování vyvěšeno na dřevěných dveřích MŠ.
                                                                                                                                                                                            18.6.2019                                                                                              Rodičovská rada
 


 
Zápis ze schůzky Rodičovské rady + zást. MŠ konané dne 29.1.2019

Přítomni:

Rodičovská rada – 2 zástupci 2. třídy, 1 zástupci 3 třídy, 1 zástupce 4 třídy

MŠ – ředitelka, zástupkyně ředitelky

 

Program:

01.  Předání ddokumentů a rodičovských příspěvků   


                                                                                              Zapsala:

                                                                                              J. Belšanová

 

Zápis ze schůzky Rodičovské rady + zást. MŠ konané dne 8.10.2018

 

Přítomni:

Rodičovská rada – 2 zástupci 2. třídy, 2 zástupci 3 třídy, 1 zástupce 4 třídy

MŠ – ředitelka, zástupkyně ředitelky

 

Program:

01.  Rekapitulace školního roku 2017/2018 – příjmy a čerpání rodičovského příspěvku na jednorázové akce

02.  Návrh akcí, příspěvku, návrh rozpočtu pro školní rok 2018/2019

03.  Platba rodičovského příspěvku, viz. vývěsky u tříd

04.  Různé

05.   

Schůzky Rodičovské rady jsou 3x ročně a dle potřeby pro projednání aktuálních informací.

 

Po projednání programu rodičovské rady na společné schůzce zákonných zástupců, rodičovské rady a zaměstnanců MŠ bude zápis z této společné schůzky zaslán na všechny maily zákonných zástupců.

 

                                                                                              Zapsala:

                                                                                              J. Belšanová

 


  

Společná schůzka zákonných zástupců, Rodičovské rady, zaměstnanců MŠ, konaná dne 8.10.2018

 

Program:

Mateřská škola

01.  Předškolní vzdělávání MŠ Na Smetance

-          Školní plán pro školní rok 2018/2019

-          Školní řád pro školní rok 2018/2019

02.  Naplněnost kapacity MŠ k 30.9.2018

03.  Informace – GDPR

04.  Informace – stravování v MŠ

05.  Informace – platby a termín v MŠ

06.  Informace – sloučení MŠ a ZŠ Na Smetance k 1.1.2019

07.  Informace o termínech zápisu do ZŠ i MŠ

08.  Informace o stavu budovy a zahrady MŠ

09.  Informace – Hnutí na vlastních nohou – Stonožka

10.  Informace – logopedická péče v MŠ

11.  Různé

Rodičovská rada

01.  Rekapitulace školního roku 2017/2018 – příjmy a výdaje rodičovského příspěvku

02.  Složení rodičovské rady + doplnění zástupců 1. třídy pro školní rok 2018/2019

03.  Návrh akcí, příspěvku, rozpočtu pro školní rok 2018/2019

04.  Různé

J. Belšanová