./.html

Vzdělávání učitelek - Šablony I.

Naše mateřská škola čerpala dotace formou projektu s názvem „Osobnostní rozvoj učitelek MŠ Na Smetance“, který byl zaměřen na vzdělávání a podporu pedagogů mateřských škol. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi.
     

Vzdělávání učitelek - Šablony II.  

Naše mateřská škola čerpá dotace od 9/2019 - 6/2021 formou odborných seminářů zaměřených na vzdělávání dětí a podporu pedagogů mateřských škol. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi.