./.html

Vzdělávání učitelek - šablony

Naše mateřská škola čerpá dotace formou projektu s názvem „Osobnostní rozvoj učitelek MŠ Na Smetance“, který je zaměřen na vzdělávání a podporu pedagogů mateřských škol. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi.