./.html


Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021 :  

  Ve školním roce 2020/2021 nebude otevřen kroužek plavání z hygienicko epidemiologických důvodů.
 

Od 1.3.2021 z důvodu uzavření MŠ Usnesením vlády do odvolání zrušeny.


 MŠ Na Smetance

    Pondělí           Angličtina pro předškolní děti          13:45 - 14:30

    Středa            Hudebně-pohybový kroužek            15:15 - 16:00

    Čtvrtek           Taneční kroužek                               15:15 - 16:00

                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pobočka MŠ Vozová

    V letošním školním roce neprobíhá žádný kroužek