./.html


Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019 :  

  

 MŠ Na Smetance


     Pondělí         9.00 – 10.00    Tělocvična 4.třída
                         13.45 – 14.30    Angličtina 4.třída
                         16.00 - 17.30    Individuální logopedie


Úterý           dopoledne        Kulturní akce – cca 1-2x za měsíc                                                                                                  13.30 - 14.10   Předplavecká výuka Sokol Vinohrady - předškolní děti


     Středa         13.00 - 15.00    Keramický kroužek  2 skupiny
                         16.00 - 17.30    Individuální logopedie   


     Čtvrtek          9.00 - 10.00    Tělocvična 3.třída
                          15.15 – 16.00   Zumba    

                                                                         
     Pátek            

                          


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pobočka MŠ Vozová 
   Úterý          dopoledne        Kulturní akce – cca 1 - 2x za měsíc v MŠ Na Smetance    Čtvrtek        13.30 - 14.10   Předplavecká výuka Sokol Vinohrady - předškolní děti